Mindshare

มายด์แชร์ ผนึกกำลัง คันทาร์ เผยผลวิจัย WINNING WOMEN

มายด์แชร์ผนึกกำลังคันทาร์ผ่านผลงานวิจัย WINNING WOMEN มายด์แชร์ (ประเทศไทย) และ คันทาร์ (ประเทศไทย) กลุ่มเอเยนซี่ในเครือดับบลิวพีพีร่วมจัดงานแถลงผลวิจัย WINNING WOMEN เพื่อเผยแนวทางสำหรับนักการตลาดที่ต้องการที่จะเข้าถึงและเอาชนะใจกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเชิญ 3 ผู้หญิงเก่งจากทั้งภาคธุรกิจและวงการการสื่อสารทางการตลาดไทยร่วมเสวนาเกี่ยวกับผลกระทบของโฆษณาและการสื่อสารในปัจจุบันต่อผู้หญิง   ดร.อาภาภัทร บุญรอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คันทาร์ อินไซท์ (ประเทศไทย) กล่าวถึงบทบาทที่เปลี่ยนไปอย่างมากของผู้หญิงทั้งทางสังคมและทางธุรกิจ โดยผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้ที่มีความใส่ใจในความก้าวหน้าทางอาชีพและเริ่มที่จะรับหน้าที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงกลยุทธธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันทางทีมวิจัยกลับพบว่าเนื้อหาที่สำคัญในโฆษณาส่วนใหญ่ยังถูกผลิตขึ้นตามความเชื่อแบบเดิมโดยให้ความสำคัญกับผู้ชาย ซึ่งทำให้แบรนด์และนักการตลาดยังมาสามารถเอาชนะใจกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ทั้งนี้งานแถลงผลวิจัย WINNING WOMEN จัดขึ้นที่ วิคเตอร์คลับ อาคารสาทรสแควร์ โดยมีคุณลลิต คณาวิวัฒน์ไชย ผู้บริหารแผนกกลยุทธ์ มายด์แชร์ (ประเทศไทย) ร่วมแชร์กรณีศึกษาที่น่าสนใจและเป็นผู้นำการเสวนาผ่าน 3 มุมมองจากสุภาพสตรีผู้นำองค์กรชั้นนำของประเทศไทยได้แก่ คุณปวริศา ชุมวิกรานต์ จากไลน์โมบาย คุณสิรี อุดมฤทธิรุจ จากนิตยสาร GQ ประเทศไทย และคุณประนัปดา พรประภา จากสยามนิสสัน   Also in the news at Positioning Online

Read More
Mindshare

ผลวิจัยมายด์แชร์ชี้อีคอมเมิร์ชโตในกลุ่มเมืองรองตามกระแสคนเมืองใหญ่

ผลวิจัยมายด์แชร์ชี้อีคอมเมิร์ซโตในกลุ่มเมืองรองตามกระแสคนเมืองใหญ่ มายด์แชร์  เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสารในเครือ กรุ๊ปเอ็ม เผยในวันนี้ถึงผลการศึกษา “HUNT 2019” ชี้ผู้บริโภคเมืองรองมีความภูมิใจและมีความสุขกับถิ่นฐานบ้านเกิด แต่อยากมีประสบการณ์การใช้สินค้าและบริการตามแบบคนเมืองใหญ่ มองโลกออนไลน์เป็นแพลตฟอร์มที่เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิต   วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยครั้งนี้ก็เพื่อสำรวจและเข้าใจวิถีชีวิตและแรงจูงใจของผู้บริโภคเมืองรองต่อการเสพย์สื่อและเลือกซื้อของอุปโภคและบริโภคเพื่อให้นักการตลาดนำข้อมูลไปปรับกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และเสริมด้วยการทำการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริโภคในจังหวัดลำปาง สกลนคร นครสวรรค์ และนครศรีธรรมราช   คุณณัฐา ปิยะวิโรจน์เสถียร ผู้อำนวยการวางแผนและพัฒนาธุรกิจ มายด์แชร์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ที่มาของการทำวิจัยครั้งนี้เพื่อต้องการทำความเข้าใจผู้บริโภคในเมืองรองในยุคปัจจุบันที่การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกและทั่วถึง ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกับคนเมืองใหญ่อย่างไร ซึ่งสาระสำคัญที่เราพบคือ ปัจจุบันอำนาจการตัดสินใจอยู่ในมือผู้บริโภคอย่างแท้จริง พวกเขาต่างมองหาโอกาสที่จะสร้างอัตลักษณ์ของตัวเอง และพฤติกรรมผู้บริโภคไม่สามารถใช้เพียงข้อมูลทางประชากรศาสตร์อย่างอายุ เพศ หรือถิ่นที่อยู่เพียงอย่างดียวในการกำหนด นักการตลาดต้องให้ความสำคัญกับข้อมูลทางพฤติกรรมควบคู่กันไป”   โดยสิ่งที่เราได้จากงานวิจัยชิ้นนี้แบ่งได้ตามนี้ 01 ผู้บริโภคในเมืองรองมีความพอใจในถิ่นฐานและมีความสุขกับชีวิตของตนเอง ไม่ได้ต้องการเขาเข้ามาอาศัยหรือประกอบอาชีพในเมืองใหญ่เพียงอย่างเดียว แต่มีแรงบันดาลใจในการชีวิตในเรื่องของการซื้อสินค้าและบริการจากคนในเมืองใหญ่ ดังนั้นอีคอมเมิร์ชจึงเข้ามาเติมเต็มคนบริโภคกลุ่มนี้ในการจับจ่าย 02 มีอิสระในการเลือกซึ่งสะท้อนออกมาทั้งในเรื่องของการเลือกประกอบอาชีพ การเลือกคอนเทนต์ และเลือกการเสพย์สื่อตามเนื้อหาและเวลาที่ต้องการ 03 มีความผูกพันในท้องถิ่นและครอบครัวขยายของตนมากขึ้นผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก รวมไปถึงการสร้างมารยาททางสังคมออนไลน์อีกด้วย 04 การเสพย์สื่อของผู้บริโภคกลุ่มนี้เปลี่ยนไป เนื่องจากอายุไม่ได้เป็นปัจจัยหลักในการเลือกรับสื่อ แต่คือพฤติกรรมและความสนใจเป็นตัวกำหนดการเสพย์คอนเทนต์ สิ่งที่น่าจับตามองว่าเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจของผู้บริโภคกลุ่มนี้คือเรื่องของอีสปอร์ตและการถ่ายทอดสด 05 โลกออนไลน์คือแฟลตฟอร์มที่เสริมสร้างให้ชีวิตของตนดีขึ้นในทุกมิติ 06 แม้การซื้อของออนไลน์จะเติบโต แต่ในผู้บริโภคกลุ่มนี้ก็ยังต้องการการปฏิสัมพันธ์กับคน รวมไปถึงความเชื่อมั่นในการชำระเงินปลายทางมากกว่าการโอนเงินออนไลน์ […]

Read More
EssenceMediacom Mindshare

เอ็มอินเตอร์แอคชั่น มายด์แชร์ และมีเดียคอม กวาด 3 รางวัลใหญ่ Agency of the Year 2016

สามเอเยนซีจาก กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) สร้างประวัติศาสตร์คว้า 3 รางวัลใหญ่จากงานประกวดรางวัลเอเยซีโฆษณายอดเยี่ยม AGENCY OF THE YEAR 2016 การประกาศรางวัล Agency of the Year ประจำปี 2016 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Campaign’s Asia Pacific ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดยในปีนี้สามเอเยนซีจาก กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้แก่ เอ็มอินเตอร์แอคชั่น มายด์แชร์ และมีเดียคอม ได้รับการประกาศให้รับรางวัล Thailand Digital Agency of the Year และ Thailand Media Agency of the Year เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ซึ่งเป็นดิจิทัลเอเยนซี่ของ กรุ๊ปเอ็ม สามารถคว้ารางวัล “เหรียญทอง” ในประเภท Thailand Digital Agency of the Year ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นปีที่สามติดต่อกันของเอ็มอินเตอร์แอคชั่น สำหรับรางวัลในประเภท Thailand […]

Read More
Mindshare

RSU ASK by mInt and Mindshare Thailand

มายด์แชร์ จับมือ มิ้น (เอ็มอินเตอร์แอคชั่น) สร้างสรรค์ผลงานโฆษณาดิจิทัลชิ้นใหม่ให้กับ มหาวิทยาลัยรังสิต สองเอเยนซี่ในเครือ กรุ๊ปเอ็ม ใช้การตลาดดิจิทัลเปิดโอกาสให้น้องนักเรียนมัธยมได้ถามคำถามที่ค้างคาใจจากรุ่นพี่ตัวจริงก่อนการตัดสินใจครั้งสำคัญในการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย   The lead up to attending University in Thailand is somewhat challenging and not easy for Thai schoolies as there are hundred of questions about the life at Uni – which search engines as Google or famous webboard might not be able to answer.     This spot by Mindshare Thailand, mInt (mInteraction) together […]

Read More
GroupM Mindshare

เอ็มอินเตอร์แอคชั่นและมายด์แชร์คว้ารางวัล Agency of the Year ประจำปี 2015

คุณศิวัตร เชาว์รียวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอ็มอินเตอร์แอคชั่น และคุณนิคลาส สตอลเบิร์ก ประธานผู้บริหารงานด้านปฏิบัติการ เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ร่วมกับตัวแทนพนักงานขึ้นรับรางวัล Thailand Digital Agency of the Year 2015 นับเป็นปีที่สองติดต่อกันที่ เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ซึ่งเป็นดิจิทัลเอเยนซีของ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) สามารถก้าวขึ้นสู่เวที Agency of the Year ในฐานะผู้ชนะรางวัลประจำปี โดยรางวัล Agency of the Year ประจำปี 2015 จัดโดยนิตยสาร Campaign’s Asia Pacific เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรม The Ritz-Carton Millennia ประเทศสิงค์โปร์ ในขณะเดียวกัน มายด์แชร์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นมีเดียเอเยนซีของ กรุ๊ปเอ็ม ก็ยังสามารถสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการคว้ารางวัล Thailand […]

Read More
Mindshare

RSU Experience by mInt and Mindshare Thailand

SHOWCASE – RSU EXPERIENCE BY MINT AND MINDSHARE เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ร่วมกับ มายด์แชร์ ประเทศไทย จับมือมหาวิทยาลัยรังสิตตอกย้ำจุดยืนสถาบันการศึกษาที่เน้นการให้ความรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยแคมเปญ “RSU Experience – ที่นี่…สอนประสบการณ์” เพื่อเชิญชวนและเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นั่นก็คือน้อง ๆ นักเรียนชั้นมัธยมปลาย   นับเป็นครั้งที่ 4 ติดต่อกันที่ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ 2 เอเยนซี่ในเครือ กรุ๊ปเอ็ม สร้างสรรค์ผลงานดิจิทัลเพื่อนำเสนอ 3 จุดเด่นของสถาบันนั่นคือนวัตกรรม งานวิจัย และประสบการณ์ที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างของคณาจารย์และนักศึกษาออกมาถ่ายทอดอัตลักษณ์ทีโดดเด่นของแต่ละคณะวิชาผ่านทางคลิปวิดีโอ โดยคลิปวิดีโอ RSU Experience – ที่นี่…สอนประสบการณ์ ได้แสดงถึงศักยภาพทางการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง เน้นความเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ อุปกรณ์การเรียน ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา รวมถึงอาคารสถานที่ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้รายละเอียดของคณะที่สนใจผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ก่อนตัดสินใจก้าวสู่ช่วงสำคัญของชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย     The process of entrance admission in Thailand is listed as one […]

Read More
GroupM Mindshare

“WELCOMING NEW INTERNET USERS”

“WELCOMING NEW INTERNET USER” ผลงานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคชาวไทยล่าสุดจาก กรุ๊ปเอ็ม   เอ็มอินเตอร์แอ็คชั่น บริษัทที่ปรึกษาด้านการสื่อสารทางการตลาดแบบดิจิตอลในเครือ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้ทำการวิจัยผู้บริโภคผ่านทางพฤติกรรมวิทยา (Ethology) และการทำการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก (In-depth Interview) โดยวิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างผสมระหว่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) และแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) กับ 100 กลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ทผ่านทางสมาร์ทโฟน และแทปเล็ต โดยพบว่าการทำการตลาดอย่างหนักจากแบรนด์ทั้งจากประเทศจีน และแบรนด์ของค่ายมือถือต่างๆ ในช่วงปีที่ผ่านมา เช่นการลดราคาเครื่อง และการทำโปรโมชั่นแพคเกจ ทำให้เกิดผู้ใช้อินเตอร์เน็ทหน้าใหม่ในประเทศไทยขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสื่อหลัก (Traditional media) และสื่อออนไลน์ที่เปลี่ยนไป   กลุ่มผู้ใช้หน้าใหม่คือใคร – WHO ARE THEY? เปิดซิงอินเตอร์เน็ทครั้งแรกกับสมาร์ทโฟน ผลสำรวจพบว่าคนกลุ่มที่เริ่มการใช้อินเตอร์เน็ทครั้งแรกผ่านทางสมาร์ทโฟนไม่เคยมีประสบการณ์การใช้อินเตอร์เน็ทมาก่อน พวกเขาไม่เคยใช้อีเมล์ ไม่เคยเล่นเวป และอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองกำลังใช้อินเตอร์เนตอยู่ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตอบว่าโทรศัพท์มือถือมีไว้เล่นเฟซ เล่นไลน์ แต่อินเตอร์เน็ตคืออะไร ไม่รู้จัก ดังนั้นการเข้าถึงอินเตอร์เน็ทที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาคือ การใช้ผ่าน Application ที่ง่ายและไม่ซับซ้อน ใช้เงินอย่างฉลาด  คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน ทำให้พวกเขาต้องระมัดระวังการใช้เงิน สมาร์ทโฟนจึงถูกมองเป็นเครื่องมือที่สร้างประโยชน์มากกว่าการแสดงสถานะ […]

Read More
Mindshare

MAXX Challenge by mInt

mInteraction INTRODUCES LAY’S NEW CRUNCHY POTATO CHIP WITH DIGITAL ‘MAXX CHALLENGE’  Article by Campaign Brief Asia   How do you convinced die-hard and loyalist potato chip fans to try a new product – while keeping in mind they are unapologetically extreme teens? GroupM Thailand‘s digital unit, mInteraction, with media agency Mindshare teamed with Lay’s to get new fans […]

Read More
X