กรุ๊ปเอ็ม คว้ารางวัลชนะเลิศ Thailand Digital Agency of the Year 2014

Campaign’s Asia Pacific นิตยสารชั้นนำระดับโลกทางด้านโฆษณาและการสื่อสารทางการตลาด จัดงานประกาศผลรางวัล Agency of the Year ประจำปี 2014 สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557 ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทุกประเทศในภูมิภาคกว่า 500 คน

รางวัล Agency of the Year นับเป็นรางวัลใหญ่ประจำปีของอุตสาหกรรมเอเยนซีโฆษณา มีเดีย และการสื่อสารทางการตลาด จัดขึ้นเพื่อยกย่องเอเยนซีและบุคลากกรในวงการฯ ที่สามารถสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมในแต่ละภูมิภาคทั่วโลก ผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการตัดสินที่มาจากกลุ่มผู้บริหารแผนกการตลาดของแบรนด์ ร่วมกับบรรณาธิการของนิตยสาร Campaign’s ในแต่ละทวีป

สำหรับปี 2014 เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ดิจิทัลเอเยนซีของ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ได้รับ GOLD AWARD ในประเภท THAILAND DIGITAL AGENCY OF THE YEAR

ทั้งนี้เอเยนซีในเครือ กรุ๊ปเอ็ม ในประเทศไทย สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายของ Agency of the Year 2014 ได้ถึง 3 ประเภทรางวัล ได้แก่

  • เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ในประเภท Thailand Digital Agency of the Year
  • มายด์แชร์ ในประเภท Thailand Media Agency of the Year
  • มีเดียคอม ในประเภท Thailand Media Agency of the Year

The Latest

X