กรุ๊ปเอ็ม ชี้ทางรอดแบรนด์ผ่านงานสัมมนาการตลาด FOCAL 2021

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทบริหารจัดการการลงทุนสื่อชั้นนำของโลกในเครือ ดับบลิวพีพี (WPP) จัดงานสัมมนาการตลาดประจำปีภายใต้ชื่อ GroupM FOCAL โดยการจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 11 ที่ กรุ๊ปเอ็ม ได้จับมือกับเอเยนซี่ภายในเครือ ได้แก่ มายด์แชร์ มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ และเอ็มซิกส์ สรุปประเด็นสำคัญสำหรับนักการตลาดในอีก 12 เดือนข้างหน้า

งานสัมมนา FOCAL 2021 จัดขึ้นภายใต้ภายใต้รูปแบบ Virtual Conference โดยมี นักการตลาด ด้านการสื่อสารการตลาดและกลุ่มพันธมิตรสื่อจากทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมลงทะเบียนจำนวนกว่า 2,500 คน โดยกรุ๊ปเอ็มและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ท่านได้ร่วมกันนำเสนอ 4 ประเด็นสำคัญสำหรับนักการตลาดไว้ดังนี้

>> ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคและธุรกิจจากโควิด-19 <<
>> การใช้งานเทคโนโลยีและดาต้าเพื่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจ <<
>> การผสมผสานเครื่องมือสื่อสารการตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ <<
>> การเพิ่มช่องจัดจำหน่ายรวมถึงอีคอมเมิร์ซเพื่อการขยายขีดจำกัดทางการตลาด <<

คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานสัมมนา FOCAL ครั้งที่ 11 ว่า

“กรุ๊ปเอ็ม ในฐานะกลุ่มบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจการบริหารจัดการสื่ออันดับหนึ่งของโลกมีความมุ่งมั่นและหน้าที่ที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรามั่นใจในประสิทธิภาพการลงทุนทางด้านสื่อเพื่อเสริมสร้างยอดขาย อีกทั้งต้องการที่จะร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ทุกภาคส่วนและกลุ่มธุรกิจกำลังประสบกับภาวะเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควิด-19”

“โควิด-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก นักการตลาดและอุตสาหกรรมสื่อจึงต้องให้ปรับบทบาทให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากผลการศึกษาของกรุ๊ปเอ็มในปีผ่านมาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาใช้สื่อดิจิทัลเป็นเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตและเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้ดียิ่งขึ้น สำหรับปีนี้กรุ๊ปเอ็มพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจากปีก่อนอย่างมาก ทั้งในด้านวิถีชีวิต การตัดสินใจซื้อ ตลอดจนช่องทางการซื้อสินค้า ซึ่งนักการตลาดและเจ้าของธุรกิจต้องปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อวางแผนกลยุทธ์ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว”

โดยในงาน กรุ๊ปเอ็ม ได้นำเสนอผลการศึกษางานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคประจำปีภายใต้หัวข้อ 2021 Consumers Untold ซึ่งเป็นการศึกษาแบบผสมผสานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงบริมาณผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริโภคกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำทางความคิด และแบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงอิทธิพลของโควิด-19 ต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทัศนคติ การเลือกที่จะจับจ่ายซื้อของ และความสำคัญของอินเตอร์เน็ตกับผู้บริโภคชาวไทย

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด และแพน จรุงธนาภิบาล รองผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ร่วมกันเผยอินไซท์ล่าสุดของคนไทยว่า การระบาดอย่างต่อเนื่องของโควิด-19 ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคมีข้อจำกัดในการใช้ชีวิตในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเรื่องของการเงิน การงาน ความกังวลต่อความปลอดภัยในด้านสุขภาพ ทั้งหมดนี้ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมในการเลือกซื้อและจับจ่ายที่มีความซับซ้อนขึ้น โดยผู้บริโภคกลับมาให้ความสำคัญกับผู้ขายและแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ มากกว่าการที่จะเสาะหาสินค้าที่ราคาถูกที่สุดบนโซเชียลมีเดีย

ทางด้านพฤติกรรมการเสพสื่อพบว่า ผู้บริโภคในแต่ละเจนเนอเรชั่นนั้นมีการใช้แพลตฟอร์มและสื่อโซเชียลต่าง ๆ ในกลุ่มช่วงอายุของตนเองอย่างชัดเจน ทั้งนี้รูปแบบการนำเสนอแบบคลิปวิดีโอสั้นจากรูปแบบต่าง ๆ ทั้งละครซีรีส์ตลก ข่าว หรือแม้กระทั่งผลงานที่ผลิตจากตัวผู้บริโภคเองกำลังได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในทุกกลุ่มอายุ

คุณศิวัตรกล่าวเสริมอีกว่า

“เมื่อนักการตลาดเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อและช่องทางการซื้อสินค้าที่เปลี่ยนไปแล้ว ก็จะสามารถใช้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดอย่างผสมผสานให้สร้างสรรค์ พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์การใช้สื่ออย่างชาญฉลาด เพื่อให้ธุรกิจในทุก ๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ออฟไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ ประสบความสำเร็จและประจักษ์ในเรื่องยอดขาย”

The Latest

X