กรุ๊ปเอ็ม ทะยานคว้า 5 อันดับจากเวิร์คช้อป Facebook Retail Champions 2019

ทีมงาน กรุ๊ปเอ็ม ทะยานคว้า 5 อันดับจากเวิร์คช้อป FACEBOOK RETAIL CHAMPIONS 2019 

GroupM Shines at Facebook

กรุ๊ปเอ็ม (GroupM) แสดงความเป็นผู้นำตลาดการวางแผนการสื่อสารดิจิทัลได้อีกครั้งด้วยการติด 5 ใน 10 อันดับทีมที่มีความสามารถในการใช้ Facebook เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้าปลีกประจำปี 2562 ในกิจกรรมเวิร์คช้อป Facebook Retail Champions Programme 2019 

Facebook Retail Champions Programme คือโครงการส่งเสริมศักยภาพให้กับนักโฆษณาและการตลาดรุ่นใหม่ของ Facebook เพื่อให้บุคลากรและอุตสาหกรรมก้าวสู่ความเป็นเลิศในด้านการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการสร้างความเติบโตให้แก่ร้านค้า ผ่านการเรียนรู้ทั้งแบบในห้องเรียนจากผู้เชี่ยวชาญ การจำลองสถานการณ์ และการนำไปปฎิบัติใช้จริงกับแบรนด์ของตัวเอง โดยมีผู้รับผิดชอบและดูแลโครงการจาก Facebook ประเทศไทย คือคุณเมธิศร์ มุกดาสิริ – Head of Retail and eCommerce, Thailand และคุณวาสินี จงมีสุข – Agency Partner, Thailand เป็นเวลาทั้งหมด 4 เดือน

Facebook Retail Champions 2019

ทั้งนี้ในปี 2019 โครงการ Facebook Retail Champions ได้รับการตอบรับจากนักการตลาดและเอเยนซี่ชั้นนำจากทั่วประเทศเป็นจำนวนถึง 22 ทีม โดย 10 ทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากหลักสูตรจะได้รับเหรียญรับรองจาก Facebook

สำหรับ 5 ทีมงานจากเอเยนซี่ในเครือ กรุ๊ปเอ็ม ที่สามารถฝ่าด่านกิจกรรมเข้ามาเป็น 10 อันดับแรก ได้แก่

อันดับที่ 1
Team Tesco Lotus จาก มายด์แชร์ โดยคุณเริงฤทธิ์ และคุณภาณุชัย

อันดับที่ 2
Team Index Living Mall จาก มีเดียคอม โดยคุณญาณะ และคุณกฤษฎิ์

อันดับที่ 4
Team Boots จาก มีเดียคอม โดยคุณณฐณัฐ และคุณ รชมน

อันดับที่ 8
Team MK Restaurants จาก เวฟเมคเกอร์ โดยคุณสิตานันท์ และคุณอังวิภา

อันดับที่ 10
Team Pizza Hut จาก มายด์แชร์ โดยคุณศมาพร คุณกิติ์ลภัส และคุณกฤตยวรรณ

GroupM Facebook Retail Champions

Team Mindshare, Facebook Retial Champions

MediaCom Thailand, Facebook Retail ChampionsMindshare Thailand Team Tesco

Mindshare Thailand Team Pizza Hut

The Latest

X