ก่อนจะ Transform การรู้ตำแหน่งองค์กรตัวเองสำคัญ

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบนเวที Marketing Oops! Summit 2020 คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการบริหาร กรุ๊ปเอ็ม ประเทศไทย (GroupM Thailand) ได้มาแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ The Marketing Transformation Past , Present and Future

โดยสามารถสรุปใจความสำคัญได้ 5 ประเด็นดังนี้

01 ในอดีตทีมการตลาดเป็นทีมที่ใช้เงิน แต่ในสถานการณ์ตอนนี้ความท้าทายของนักการตลาดคือต้องสามารถสร้างการเติบโตด้านรายได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

02 เมื่อก่อนความคิดที่ว่า ‘ถูก เร็ว และดี’ นั้นเรียกได้ว่าไม่มีในโลก แต่ในตอนนี้กลับสามารถเป็นไปได้ เพราะมีเทคโนโลยีที่ดีเข้ามาช่วย ดังนั้นเราจะเห็นว่าหลายองค์กรเริ่มที่จะให้ความสำคัญและลงทุนในเรื่องของ MarTech เพื่อให้ตอบโจทย์ของธุรกิจ

 

03 การที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง (Transform) จะต้องเริ่มต้นที่ความชัดเจนทางวิสัยทัศน์ของผู้บริหารว่าตอนนี้องค์กรของเราอยู่ตรงไหน เพื่อที่จะเข้าใจและรู้ว่าขั้นตอนต่อไปจะไปในทิศทางไหน และต้องทำอย่างไร ถ้าผู้บริหารขาดความชัดเจน การกำหนดทิศทางขององค์กร (Direction) ก็จะเป็นไปได้ยาก

โดยคุณศิวัตรได้กล่าวไว้ว่า Transformation จะต้องให้ความสำคัญกับคำ 5 คำ ได้แก่
ROI Focus – การสร้างผลกำไร

Drive Growth – การทำให้ธุรกิจเติบโต

Increase Loyalty – การเพิ่มความจงรักภักดีจากลูกค้า

Data Driven – การขับเคลื่อนไปสู้ผลสำเร็จผ่านการใช้ดาต้าหรือข้อมูล

และ Customer Centric

 

04 ในปัจจุบันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น สินค้า (Product) ที่เมื่อก่อนจะเป็นการแข่งขันระหว่างแบรนด์ใหญ่กับแบรนด์ใหญ่ แต่ในตอนนี้สิ่งที่เห็นคือความหลากหลายของสินค้าโดยมีแบรนด์เล็กเกิดขึ้นมาในตลาดมากมาย และในอนาคตจะมีมากขึ้นกว่าเดิม ทำให้แบรนด์ใหญ่มีการออกสินค้ารุ่นย่อย ๆ และรุ่น Limited Edition มากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบกับแบรนด์เล็ก

ขณะที่แบรนด์เล็กก็พยายามมองหาช่องว่างเพื่อที่จะเข้ามาแย่งชิงพื้นที่ส่วนแบ่งการตลาด (Marketshare) ของแบรนด์ใหญ่

ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะต้องเริ่มต้นจาก Data เพื่อจะทำให้แน่ใจว่าสิ่งที่ทำจะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและตลาด

 

05 เรื่องของคนเป็นอีกประเด็นสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในองค์กร ดังนั้นการ Reskills ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กร การที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรผู้บริหารหรือผู้นำองค์กรต้องมีความเข้าใจก่อนว่าบุคลากรในองค์กรมีความพร้อมและความสามารถที่จะเปลี่ยนหรือไม่

การใช้ Data ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ไม่ควรมองข้าม ในอดีตการตัดสินใจของผู้บริหารจะมาจากความรู้สึกและประสบการณ์ แต่ในตอนนี้ต้องเพิ่มการใช้ Data เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

The Latest

X