มายด์แชร์ (ประเทศไทย) อัพเกรดสู่ความเป็น Data Transformational Agency

มายด์แชร์ ประเทศไทย

มายด์แชร์ อัพเกรดสู่ DATA TRANSFORMATIONAL AGENCY

 

เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นความท้าทายของเอเยนซี่ที่ต้องพร้อมและไวกว่าอยู่เสมอในการปรับตัวตามแนวคิด Adaptive Marketing เพื่อสร้างสรรค์ไอเดียให้ตอบโจทย์แบรนด์ ดังนั้นมายด์แชร์ ผู้นำด้านการใช้ข้อมูลเชิงลึกในการวางแผนการสื่อสารการตลาดเพื่อให้ถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีถังข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์และนำไปใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับแบรนด์

 

มายด์แชร์ (ประเทศไทย) ในฐานะมีเดียเอเยนซี่ออันดับหนึ่งของประเทศมากกว่าสองทศวรรษ มองเห็นโอกาสของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงยกระดับตัวเองมาเป็น “Data Transformational Agency” โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การใช้ข้อมูล(Data First) เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนแคมเปญของแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งการจะไปถึงความสำเร็จตรงนั้นได้ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบ 3 ข้อ (3Ps) เป็นรากฐานที่สำคัญ ประกอบด้วย

Products

จากความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้นำด้านข้อมูล มายด์แชร์ ได้มีการนำเทคโนโลยีทางการตลาดอย่าง mPlatform ซึ่งเป็นระบบของ GroupM ที่ทำให้เรารู้จัก Consumer มากขึ้น mContent ซึ่งเปรียบเสมือนคลังข้อมูลที่รวบรวมเหล่า Influencers, KOLs และ Thought Leaders ในทุก Category กว่า 800 คนมาไว้ในที่เดียว เพื่อเป็นตัวช่วยลูกค้าในการคัดกรองและเลือก Influencer ที่เหมาะสมในการโปรโมทแคมเปญ โดยใช้ข้อมูล สถิติ Engagement ต่างๆ ของ Influencer นั้นๆ มาเป็นดัชนีชี้วัดในการตัดสินใจ พร้อมกับการกำหนด KPIs ที่ต้องการ รวมไปถึง Loop หรือการ cross data จากทุก platform แบบ real time เพื่อให้แบรนด์สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดได้ทันท่วงที และ FAST ที่ตอบโจทย์การทำแคมเปญที่เน้น Performance จึงทำให้แบรนด์มั่นใจได้ว่าแคมเปญที่ทำบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Partners

อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของมายด์แชร์ คือเครือข่ายพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งและเป็น Communication Platform ที่มี Touch Point และเทคโนโลยีตอบรับที่แตกต่างกันไปเช่น แอปพลิเคชั่นไลน์, สปอติฟาย, เฟซบุ๊ค, และอื่นๆ มาเลือกใช้ให้สอดรับกับความต้องการแต่ละแบรนด์ที่มีเป้าหมายและความซับซ้อนทางธุรกิจแตกต่างกัน เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาของแคมเปญได้ถูกสื่อสารออกไปถูกที่ ถูกเวลา และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการอัทเดตเทคโนโลยี แชร์ข้อมูล และการทำ workshop ร่วมกันอยู่เสมอ

 

People

มายด์แชร์จะไม่สามารถเป็น Data Transformational Agency ได้เลย ถ้าปราศจาก Original Thinker หรือพนักงานของเรา ซึ่งเป็นผู้ที่เห็นโอกาส ดึง วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลมาจุดประกายไอเดียทางการตลาด เพื่อการวางแผนสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญและกลุ่มเป้าหมาย เรายังมีการเทรนนิ่งพนักงานเพื่อสร้างทีม Data Analyst and Data Architect อีกด้วย

 

ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้มายด์แชร์ ก้าวไปสู่อีกระดับของความเป็น “Data Transformational Agency” ในฐานะเอเยนซี่ผู้นำด้าน Adaptive Marketing การประยุกต์ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนแคมเปญให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุดสำหรับแบรนด์

 

มายด์แชร์

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่: https://www.facebook.com/MindshareThailand/

The Latest

X