‘อัลกอริทึม’ ส่งนักสื่อสารวางแผนดักลูกค้าอนาตค

อัลกอริทึม ส่งนักสื่อสารวางแผนดักลูกค้าอนาคต

นิราวัลย์ วิไลสรรค์

นิราวัลย์ วิไลสรรค์ ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาลูกค้า [m]Platform ประเทศไทยยังระบุด้วยว่านอกเหนือจากการประมวลความสนใจของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ระบบประมวลผลยังชาญฉลาดค้นเข้าไปสู่การคาดการณ์จากพฤติกรรมความสนใจ ที่บ่งบอกล่วงหน้าในอีก 7 วันข้างหน้าจะมีคนสนใจวิ่งอีก 1.6 แสนคน หรือในอนาคตภายในกี่วันจะมีจำนวนคนสนใจการวิ่งเพิ่มขึ้นอีกกี่แสนคน

 

“เมื่อมีข้อมูลเชิงลึกรู้ว่าใครจะสนใจอะไรในเวลาไหนก็ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งที่ชิงเข้าไปสื่อสารก่อนใคร เช่น แบรนด์กีฬาแบนร์หนึ่งที่เลือกกลุ่มผู้บริโภคคนชอบวิ่งและชอบกีฬา ก็ไปเลือกปรับเนื้อหาสื่อสารได้ชัดเจน หากเราเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเป้าหมายได้ชัดเจน”

 

นี่คือประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีอัลกอริทึม (Algorithm) มาช่วยประมวลผลและสร้างกระบวนการเข้าใจการแก้ไขปัญหา การวางแผนการสื่อสารอย่างเป็นลำดับขั้นตอนทำให้ความผิดพลาดในการสื่อสารสูญเสียงบประมาณลงลด

 

ยิ่งไปกว่านั้นระบบประมวลผลยังลงลึกไปถึงขาช้อปที่เข้ามาซื้อสินค้าโดยการเชื่อมต่อกับข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำให้ข้อมูลที่พบเห็นมีความรอบด้านมากขึ้น เพราะยุคนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปจึงต้องมีข้อมูลที่ลึกรอบด้าน เช่น การมีระบบติดตามและดึงข้อมูลการซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภค พบว่าเป็นกลุ่มเพศชายมีอายุระหว่าง 25-44 ปี มีรายได้ตั้งแต่ 4.5 หมื่นบาทถึง 1.2 แสนบาทต่อเดือน ซึ่งระบบสามารถรู้ถึงฐานะทางการเงิน ช่องทางการสื่อสารโดยการทำงานเชื่อมต่อกับพันธมิตรของ [m]Platform

 

ที่ลึกกว่านั้น คือการเข้าไปดูช่องทางการเสพสื่อของกลุ่มคนเหล่านี้ พบว่านิยมดูทีวีผ่านไลฟ์สดทางมือถือ นั่นหมายถึงว่าดูทีวีเพียววันละไม่ถึง 1 ชั่วโมง การรู้เช่นนี้ส่งผลถึงการวางแผนตัดสินใจเลือกช่องทางการสื่อสารกับคนเหล่านี้ได้อย่างถูกช่องทางและมีประสิทธิผลมากขึ้น

 

นี่เป็นหนึ่งกรณีศึกษาของการสร้างมูงค่าเพิ่มจากการแปลงข้อมูล Big Data ให้เกิดประโยชน์กับการวางแผนกลยุทธ์การเข้าไปปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภค

 

“ปัจจุบันคอนเทนท์มากมายหลากหลายรูปอบบในหน้าจอ แต่สิ่งที่เราขาดหายคือข้อมูลจากผู้บริโภค เป้าหมายที่เราต้องการสื่อสาร หากเรารู้จักตัวตนได้แม่นยำ ทั้งปัจจุบันก็ทำนายอนาคตจะเปิดประตูเข้าหาผู้บริโภคได้แม่นยำขึ้น”

 

 

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561

The Latest

X