เจาะลึกสนามธุรกิจยุคดิจิทัลกับงาน GroupM FOCAL 2019

กรุ๊ปเอ็ม FOCAL 2019

เจาะลึกสนามธุรกิจยุคดิจิทัลกับงาน GroupM FOCAL 2019
กรุ๊ปเอ็มและบริษัทในเครือพร้อมนำลูกค้าเดินหน้าเข้าสู่ศึกธุรกิจยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

3 เมษายน 2562

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กลุ่มบริษัทบริหารจัดการลงทุนสื่อชั้นนำของโลกในเครือ ดับบลิวพีพี (WPP) จัดงานสัมมนาดิจิทัล GroupM FOCAL ประจำปี 2019 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 โดยมีผู้นำด้านการสื่อสารการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์การบริหารสื่อ รวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการดิจิตอลจากบริษัทชั้นนำร่วมเข้างานกว่า 600 คน

 

สำหรับปีนี้ GroupM FOCAL ได้จับประเด็นทิศทางการตลาดดิจิทัลที่เป็นหัวใจสำคัญสำหรับอีก 12 เดือนข้างหน้าไว้ 7 หัวข้อผ่านการพูดคุยถึงความเปลี่ยนแปลง รวมถึงการนำเสนอทางออกสำหรับอุตสาหกรรมดิจิทัลสำหรับประเทศไทยไว้ดังนี้

ทิศทางของอุตสาหกรรมดิจิทัลประเทศไทยปี 2019
งานวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลประจำปี และภาพรวมอนาคตในการใช้จ่ายของผู้บริโภคไทย
กลยุทธ์การยกระดับผลสำเร็จของธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การต่อยอดผลสำเร็จทางธุรกิจด้วยแรงดึงดูดของครีเอทีฟโซลูชั่น
ก้าวสู่ยุคแห่งการร่วมมือด้านข้อมูลเพื่อประสิทธิผลทางธุรกิจ
แนวทางและอนาคตของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย
ขุมพลังแห่งการสร้ำงแบรนด์และการตลาดด้วย Influencer

 

คุณนิคลาส สตอลเบิร์ก และคุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้กล่าวแนะนำหัวข้อหลักของงาน FOCAL 2019 โดยที่คุณนิคลาสได้กล่าวเน้นถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างเอเยนซี่และธุรกิจที่ในปัจจุบันเป็นมากกว่าการหาช่องทางการสื่อสารระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค

กรุ๊ปเอ็ม และบริษัทในเครือได้ตั้งเป้าหมายในการเป็นคู่คิดทางธุรกิจที่มุ่งไปที่ประสิทธิภาพของลงทุนไปพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิผลทางยอดขายของลูกค้า

 

คุณศิวัตรกล่าวเสริมว่า

ในปีนี้ กรุ๊ปเอ็ม ยังคงเน้นความสาคัญขององค์ความรู้และความเข้าใจในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคผ่าน 2 งานวิจัยล่าสุดคือ Closing the Digital Invasion และ The Future of Payment ที่ได้เจาะลึกถึงผู้บริโภคทั่วประเทศที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างเชี่ยวชาญ สามารถสร้างทางเลือกและเข้าถึงสินค้าที่ตัวเองสนใจได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอีเพย์เมนท์กันอย่างแพร่หลาย

 

นอกเหนือจากงานวิจัยซึ่งเป็นไฮไลท์ประจำปีแล้ว ผู้เข้าร่วมงานสัมมนายังจะได้รับความรู้และแนวทางการวางแผนงานธุรกิจผ่านสื่อดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีที่ กรุ๊ปเอ็มฯ และพันธมิตรสื่อพร้อมนำมาตอบโจทย์ความสำเร็จของยอดขายและความคุ้มค่าในการลงทุน เช่น การใช้ดาต้า AI และงานครีเอทีฟควบคู่ไปกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

 

งาน GroupM FOCAL เป็นงานสัมมนาพิเศษประจำปีที่สำหรับลูกค้าและพันธมิตรของ กรุ๊ปเอ็มฯ และบริษัทในเครือเท่านั้น

 

 

 

เกี่ยวกับกรุ๊ปเอ็ม

กรุ๊ปเอ็ม ผู้นำการบริหารและจัดการธุรกิจสื่อสารการตลาดที่ทำหน้าที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มเอเยนซี่ภายใต้เครือ WPP ซึ่งมีบริษัทอำทิ เวฟเมคเกอร์ มีเดียคอม และมายด์แชร์ โดยมีจดมุ่งหมายคือการพัฒนาการปฎิบัติงานของบริษัทในเครือ WPP ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานทุกคนในบริษัท ผ่านการบริหารและทำงานร่วมกันทั้งในด้าน
การซื้อพื้นที่สื่อ การสร้างสรรค์เนื้อหาสื่อ การจัดการสื่อดิจิตอล การเงิน การสร้างเครื่องมือทางการตลาด และความสามารถต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยทุกบริษัทในเครือกรุ๊ปเอ็มต่างเป็นบริษัทแถวหน้าในแวดวงการสื่อสารและโฆษณาที่มีระบบปฎิบัติการแบบสากล

กรุ๊ปเอ็ม มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรบุคคลทั้ง ด้านความคิดสติปัญญา และลงมือการปฏิบัติงานเพื่อประสิทธิภาพในการซื้อขาย การพัฒนานวัตกรรม และการให้บริการด้านการสื่อสารที่ล้ำหน้าเพื่อการสร้างผลประโยชน์ในการลงทุนที่สูงสุดให้แก่ลูกค้าและบริษัท

 

สื่อมวลชนติดต่อ

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์
Head of Marketing & Development
Neil.Mavichak@GroupM.com
+66 2629 6505

แพน จรุงธนาภิบาล
Associate Director – Marketing & Development
Pan.Jroongtanapibarn@GroupM.com
+66 2629 6518

The Latest

X