เจาะลึกเทรนด์ดิจิทัลไปกับ Thailand Digital Playbook 20-21

กรุ๊ปเอ็ม กลุ่มเอเยนซี่ผู้นำด้านการบริหารและวางแผนการซื้อสื่อระดับโลกของ ดับบลิวพีพี จัดทำหนังสือสรุปภาพรวมตลาดอุตสาหกกรมดิจิทัลสำหรับประเทศไทยภายใต้ชื่อ Thailand Digital Playbook 20-21 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5

หนังสือ Thailand Digital Playbook 20-21 ได้ทำการรวบรวมและประมวลผลงานวิจัยของ กรุ๊ปเอ็ม และพันธมิตรสื่อในประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลทางการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบพ็อคเก็ตบุ๊กให้แก่ลูกค้าของมีเดียเอเยนซี่ในเครือ ได้แก่ มายด์แชร์ มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ เอ็มซิกส์ มิ้นท์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยในปีนี้ กรุ๊ปเอ็ม ได้ทำการเจาะลึกถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19

ณัฏฐพัชร์ รุ่งนิเวศน์ เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) เผยว่า

“Thailand Digital Playbook เล่มนี้จะแสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อประเทศไทยในด้านของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมสื่อ และผู้บริโภคตั้งแต่ช่วงก่อนการระบาดของไวรัสจนถึงช่วงการกลับมาฟื้นตัวของประเทศไทยในครึ่งปีหลัง รวมถึงชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการทำความเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีการใช้สื่อ การเก็บข้อมูล และการสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญของ กรุ๊ปเอ็ม อย่าง [m]Insights และ Xaxis COPILOT ที่จะทำให้แบรนด์ต่าง ๆ ใช้เป็นคู่มือเพื่อความอยู่รอด”

แพน จรุงธนาภิบาล รองผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวเพิ่มเติมว่า

“Thailand Digital Playbook เล่มนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยเนื้อหาภายในเล่มนอกจากจะเจาะถึงข้อมูลสำคัญของอุตสาหกรรมโฆษณาและสื่อดิจิทัลแล้วยังได้ทำการวิเคราะห์ถึงอินไซท์และพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนไปจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากทั้งภาครัฐและเอกชนในช่วงปีที่ผ่านมาได้ผลักดันให้ผู้บริโภคชาวไทยได้เข้าสู่วิถีชีวิตออนไลน์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน การใช้จ่าย และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร”

Thailand Digital Playbook 20-21

Thailand Digital Playbook 20-21 ประกอบด้วยเนื้อหา 4 ส่วนสำคัญ ดังต่อไปนี้
The COVID-19 Pandemic: Past, Present, and Future // ภาพรวมอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาดิจิทัลไทย
งบประมาณการลงทุนของแบรนด์บนสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม (Offline Media) ตกลงไปถึง 17.2% ในขณะที่การลงทุนในการโฆษณาบนสื่อดิจิทัลกลับมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยสื่อโซเชียลอย่างเฟซบุ๊กและเสิร์ชเอนจินอย่างกูเกิลคือส่วนสำคัญที่ช่วยพยุงการเติบโตของสื่อโฆษณาดิจิทัล

Consumer Behaviour Changed // ผู้บริโภคเปลี่ยนไป พึ่งพาโลกออนไลน์มากขึ้น
ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาในประเทศไทยทำให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพและเรื่องการใช้จ่าย มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดจากภาครัฐในช่วงปีที่ผ่านมา เช่น การล็อคดาวน์ ส่งผลให้สื่อดิจิทัลได้กลายมาเป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การซื้อสินค้าอุปโภคโดยไม่ต้องออกจากบ้าน อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นหนทางในการสร้างรายได้เสริมเพื่อความอยู่รอด

Know Your Consumers // เข้าใจกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะสม
เมื่อผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่อยู่บนโลกออนไลน์มากขึ้นความท้าทายของแบรนด์และนักการตลาดในตอนนี้จึงไม่ได้อยู่ที่การสร้างความรับรู้ให้กับผู้บริโภค นักการตลาดจะต้องสร้างข้อได้เปรียบให้แก่ธุรกิจผ่านความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงผ่านการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี ซึ่งการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสามารถช่วยให้นักการตลาดวิเคราะห์และระบุกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการด้วยความแม่นยำและรวดเร็ว

Key Takeaway // บทสรุปและคำแนะนำสำหรับนักการตลาด
ผู้บริโภคมีกำลังในการจับจ่ายที่น้อยลงในขณะที่การแข่งขันทางการตลาดนั้นสูงขึ้น แบรนด์จึงจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่สามารถจบการขายได้อย่างกระชับและรวดเร็วเพื่อลดระยะเวลาในการตัดสินใจของผู้ซื้อ อีกทั้งยังจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อหาช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคด้วยความเร็วอย่างการใช้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและ Key Opinion Leaders หรือ KOL ที่เชื่อถือได้ รวมถึงการนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดผ่านความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทั้งนี้การสร้างแบรนด์จะต้องไม่เป็นเพียงแค่การสร้างความรับรู้ แต่จะต้องเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับผู้บริโภค

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวเสริมว่า

“เป็นครั้งที่ 5 ที่ Thailand Digital Playbook ได้ถูกจัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของ กรุ๊ปเอ็ม ในฐานะกลุ่มเอเยนซี่ผู้นำซึ่งมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการสื่อสารทางการตลาดผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้”

“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา Thailand Digital Playbook ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากทั้งนักการตลาด ตลอดจนนักโฆษณาจากทั้งในและต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักโฆษณาและการตลาดได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและสื่อโฆษณาดิจิทัลในประเทศไทยเพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Thailand Digital Playbook 20-21 สามารถติดต่อตัวแทนแผนกบริหารงานธุรกิจของเอเยนซี่ในเครือ กรุ๊ปเอ็ม ได้แก่ มายด์แชร์ (ประเทศไทย) มีเดียคอม (ประเทศไทย) เวฟเมคเกอร์ (ประเทศไทย) เอ็มซิกส์ (ประเทศไทย) และมิ้นท์ หรือติดต่อแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)

The Latest

X