เมื่อเทรนด์เปลี่ยนเร็ว! ถ้านักการตลาดตามไม่ทัน ก็นำเอง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่หรือโควิด-19 ไม่ได้สร้างแต่วิกฤตการณ์ที่สร้างความหวาดวิตกกับสังคมในวงกว้างเท่านั้น ในทางกลับกันในช่วงวิกฤตินี้เราด้สังเกตว่ามีเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เกิดขึ้นมากมาย โดยที่เทรนด์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วและเกิดถี่ขึ้นกว่าช่วงในเวลาปกติ ทำให้นักการตลาดและแบรนด์ต่าง ๆ ต้องพยายามอัพเดทความเคลื่อนไหวของเทรนด์อยู่ตลอดเวลา

 

สำหรับ MarTech: Consumer Insights Podcast โดย Marketing Oops! Podcast ร่วมกับ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทน) ในตอนพิเศษนี้ คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ และ คุณแพน จรุงธนาภิบาล จะมาสรุปถึงการเกิดเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยระหว่างที่เกิดการล๊อคดาวน์ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นให้นักการตลาดได้ทำความเข้าใจของการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาของพฤติกรรมผู้บริโภค

แต่ด้วยความที่เทรนด์โดยเฉพาะในโลกสังคมออนไลน์นั้นเกิดขึ้นแบบมาไวไปไว ก็กลายมาเป็นความท้าทายที่สำคัญกับนักการตลาดว่าจะสามารถปรับตัวหรืออัพเดทตัวเองให้ได้ทัน… ถ้าเป็นเช่นนี้ นักการตลาด – แบรนด์ควรพลิกจาก “ตามเทรนด์” ไปเป็น “ผู้สร้างเทรนด์” และให้สังคมตามในสิ่งที่เราครีเอทขึ้น

The Latest

X