#CTC2021 การปรับตัวที่นักการตลาดต้องรู้

ความเปลี่ยนแปลงของตลาด และการปรับตัวที่นักการตลาดต้องรู้จากงาน
CREATIVE TALK CONFERENCE 2021

ในปี 2020 จนถึงปี 2021 ที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จนทำให้โลกของการตลาดนั้นปั่นป่วนยิ่งกว่าเดิม การปรับตัวในความเร็วระดับเดิมไม่สามารถใช้กับความเร็วของความต้องการจากคอนซูเมอร์ในปีนี้ได้อีกต่อไป

เพราะฉะนั้นเราจะต้องเร่งความเร็วในการปรับตัวและเข้าถึงความข้องการของผู้บริโภคให้ได้มากยิ่งขึ้น ด้วยข้อมูลจากงาน Creative Talk Conference 2021 หรือ CTC 2021 ในช่วงที่พูดถึง Marketing Trends หรือเทรนด์การตลาด ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ ประธานกรรมการ กรุ๊ปเอ็ม และคุณณธิดา รัฐธนาวุฒิ ผู้ก่อตั้ง Marketing Oops! มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกของการตลาด และวิธีการปรับตัวที่นักการตลาดหรือผู้ประกอบการควรจะรู้ให้เราฟัง

CTC2021 ศิวัตร

โดยทาง Ad Addict ได้ทำการสรุปเนื้อหาสำคัญจากการบรรยายนี้ ดังนี้
ให้ความสำคัญกัยช่องทางอีคอมเมิร์ซ
แบรนด์ต่าง ๆ ยังคงใช้เงินกับช่องทางโซเชียลมีเดียอยู่ ทำให้ช่องทางนี้ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยพฤติกรรมของผู้คนที่จำเป็นต้องใช้งานช่องทางนี้ในการทำอะไรหลาย ๆ อย่าง แม้แต่ช่วงเวลาที่ COVID-19 หมดลง ผู้คนก็จะมีอัตราการใช้การโซเชียลมีเดียที่สูงขึ้น เนื่องจากได้มีการเรียนรู้และฝึกฝนการใช้งานมาตลอดในช่วง COVID-19

ทำให้ช่องทางโซเชียลมีเดียเป็นช่องทางที่แบรนด์ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ต้องหันมาให้ความสำคัญและพัฒนาช่องทางนี้ หรือไม่ก็ต้องพัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซให้สามารตอบสนองความต้องงการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด

ใช้ Influencer ที่เข้าถึงความบันเทิงในการสื่อสาร
คนเป็น Influencer หันมามุ่งไปสู่คอนเทนต์บันเทิงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรีวิวหรือคอนเทนต์จริงจังอะไรก็ตาม ต้องมีความบันเทิงหรือความสนุกสนานเข้าไปด้วย เพราะความสนุกสามารถเข้าถึงผู้คนได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถสร้างความเป็นกันเองกับผู้บริโภคจนอาจส่งผลไปสู่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่สื่อสารผ่าน Influencer เหล่านี้ได้ด้วย

นั่นหมายความว่า ไม่ว่าแบรนด์ของคุณจะเป็นสินค้าที่จริงจังอัดแน่นไปด้วยข้อมูลมหาศาลที่เข้าใจยาก การใช้ Influencer ในการสื่อสารที่สามารถสื่อสารให้สินค้าหรือบริการเข้าถึงคอนซูมเมอร์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และมอบความบันเทิงในคอนเทนต์เหล่านั้นได้จะเป็นแนวทางการเลือกใช้ Influencer Marketing ที่เหมาะในยุคนี้

ยังคงต้องสร้างการรับรู้ตลอดเวลา
ห้ามหยุดใช้เม็ดเงินกับการสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) ในช่วงโควิด-19 การกลับมาระบาดในครั้งนี้มีหลายบริษัทที่ออกมาตรการหยุดการใช้งบประมาณกับการโฆษณา หรือการสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ชั่วคราว ซึ่งนั่นเป็นมาตรการที่อาจก่อให้เกิดผลเสียกับแบรนด์ได้ในอนาคต

จริงอยู่ว่าการใช้งบประมาณไปกับการสร้างการรับรู้นี้ เราไม่สามารถที่จะมองเห็นกำไรหรือผลลัพธ์ที่ดีได้มากเท่าไหร่ แต่หากเราหยุดสร้างการรับรู้ – ด้วยความรวดเร็วของโลกยุคใหม่หากขาดการรับรู้ไปเมื่อไหร่คอนซูเมอร์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนหรือมองหาทางเลือกในแบรนด์ใหม่ ๆ เสมอ

และเมื่อในวันที่สถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้น ก็มีโอกาสสูงที่แบรนด์หรือผู้ประกอบการที่หยุดการสร้าง Awareness ไปก่อนหน้านี้จะถูกคู่แข่งเจ้าอื่นที่สร้างการรับรู้อยู่ตลอดเวลาแย่งผู้บริโภคไป ดังนั้นเราจึงต้องจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ให้เหมาะสมและไม่ควรหยุดสร้างการรับรู้

ต้องมีแผนสำรองหลาย ๆ แผน
จากวิกฤตที่ผ่านมาทำให้เรามีประสบการณ์และรู้ได้ว่าโลกของการตลาดนั้นมีการเคลื่อนตัวเร็วมากกว่าเดิม อะไรที่เคยทำสำเร็จในอดีตอาจจะไม่ได้อยู่ในความสนใจของผู้บริโภคแล้วก็ได้ กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่วางแผนเอาไว้อย่างดีก็อาจจะไม่ครอบคลุมต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกัน

ดังนั้น ผู้ประกอบการและนักการตลาดจึงควรมีการวางแผนสำรองเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเอาไว้ไม่ใช่เพียง 1 หรือ 2 แผน แต่ต้องมากกว่านั้นและต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับกลยุทธ์อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและสามารถปรับตัวต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้ทันที

The Latest

X