กรุ๊ปเอ็ม เปิดตัว Thailand Digital Playbook 2017/2018

กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กลุ่มเอเยนซี่ผู้นำด้านการบริหารและวางแผนการซื้อสื่อ จัดทำสรุปภาพรวมประจำปีของตลาดออนไลน์รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในสื่อดิจิตัลของประเทศไทยภายใต้ชื่อ Thailand Digital Playbook 2017/2018

เนื้อหาของหนังสือเป็นการรวบรวมและประมวลผลงานวิจัยของกรุ๊ปเอ็ม รวมถึงข้อมูลและตัวเลขจากพันธมิตรสื่อต่างๆ เพื่อนำเสนอข้อมูลการตลาดเชิงลึก เทรนด์ และข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์มหภาคให้แก่ลูกค้าของบริษัทในเครือได้แก่ มายด์แชร์ แม็กซัส เอ็มอีซี มีเดียคอม เอ็มอินเตอร์แอคชั่น และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

คุณแพน จรุงธนาภิบาล ผู้จัดการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า

ในปีนี้หนังสือ Thailand Digital Playbook ได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจอาทิเช่น ภาพรวมของตลาดสื่อสื่อดิจิตัลที่เติบโตขึ้นอย่างมาก โดยมีสาเหตุจากจำนวนของกลุ่มผู้ใช้อินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนหน้าใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นกำลังซื้อที่สำคัญ ทั้งนี้มีการประมาณการว่าตัวเลขของตลาดจะโตขึ้นอีกกว่า 20% ในปี 2561

คุณแพนยังกล่าวเพิ่มเติมว่า

ปัจจุบันการรับสื่อและการใช้เงินของผู้บริโภคมีความหลากหลายมากขึ้น ดังนั้นแบรนด์และนักการตลาดจึงจำเป็นต้องเท่าทันถึงพฤติกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และคำนึงถึงวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ไม่ยุ่งยากเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

หนังสือ Thailand Digital Playbook ประกอบด้วย 5 เนื้อหาที่สำคัญดังต่อไปนี้

.

01 DIGITAL AD SPENDING & GROWTH
(ภาพรวมการตลาดสือดิจิตัลของประเทศไทย)

งบประมาณโฆษณาดิจิตัลที่เพิ่มตัวสูงขึ้นถึง 17% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะใน 3 หมวดหลักได้แก่ การสื่อสาร, เครื่องดื่มไม่ผสมแอลกอฮอล์, และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ที่มีมูลค่างบโฆษณาดิจิตัลรวมกว่า 9,400 ล้านบาท

 

02 THE MOBILE ERA IS HERE
(ยุคแห่งสมาร์ทโฟน = ยุคทองของความไว)

การเข้ามาของสมาร์ทโฟนที่เพิ่มโอกาสในการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เติบโตมากกว่า 1,040%
นอกจากนี้อินเตอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนยังได้เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วไปให้มีความคาดหวังที่จะได้รับความสะดวกสบายจากบริการต่างๆ ในแบบเรียลไทม์ ทำให้นักการตลาดต้องคำนึงถึงการออกสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการนี้

 

03 CONSUMER BEHAVIOUR IN THE DIGITAL AGE
(เจาะลึกพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตัล)

ปัจจุบันผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับสื่อที่มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นความท้าทายสำหรับนักการตลาดที่จะวางแผนการสื่อสารให้ตรงกับความชื่นชอบและความคาดหวังของผู้บริโภคในสื่อประเภทต่างๆ ผ่านองค์ความรู้รวมไปถึงข้อมูลการใช้งานของกลุ่มผู้บริโภคที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

04 VIRTUAL CURRENCY
(รูปแบบการใช้เงินที่เปลี่ยนไปของคนไทย)

บริการทางการเงินในระบบดิจิตัลไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับผู้บริโภคอีกต่อไป ข้อมูลในบทนี้กล่าวถึงกลุ่มผู้บริโภค 4 ประเภทที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปในการใช้เงินเพื่อเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ใช้กว่า 18 ล้านคน

 

05 THE GOLDEN AGE OF MILLENNIAL
(ก้าวทันคนยุคดิจิตัลอย่างเข้าใจ)

ในความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค นอกจากความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีประสิทธิภาพแล้ว นักการตลาดยังต้องคำนึงถึงการออกแบบภาพรวมของการสร้างประสบการณ์ที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยาก ซึ่งรวมถึงความพร้อมของข้อมูลที่จะถูกเสริชเพื่อเปรียบเทียบและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างทันท่วงที

คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) กล่าวเสริมว่า

หนังสือ Thailand Digital Playbook ถูกจัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ที่ต้องการแบ่งบันองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในวงการดิจิตัล โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตัวหนังสือได้รับการตอบรับอย่างดีจากทั้งลูกค้า รวมถึงนักโฆษณาและการตลาดจากทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถอ่าน Thailand Digital Playbook 2017/2018 แบบ eMagazine ได้ที่นี่

 

 

The Latest

X