กรุ๊ปเอ็ม แต่งตั้งพันดูรังกา มัตตู ขึ้นเป็นผู้นำทัพ กรุ๊ปเอ็มเน็กซัส ประจำประเทศไทย

กรุ๊ปเอ็ม กลุ่มบริษัทการลงทุนทางด้านสื่อของ ดับบลิวพีพี ประกาศแต่งตั้ง คุณพันดูรังกา มัตตู ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กรุ๊ปเอ็มเน็กซัส หน่วยงานปฏิบัติการที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประสิทธิภาพสื่อของกรุ๊ปเอ็ม มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

คุณพันดูรังกา หรือพันดู ร่วมงานกับ กรุ๊ปเอ็ม มาตั้งแต่ปี 2551 ในตำแหน่งผู้อำนวยการแผนกวางแผนสื่อโฆษณา ก่อนได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มสินค้ายูนิลีเวอร์ให้กับ มายด์แชร์ ประเทศไทย โดยเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญทางด้านสื่อที่มีประสบการณ์ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลและการวางแผนการตลาดเชิงประสิทธิภาพให้กับลูกค้าชั้นนำของมายด์แชร์ในหลายประเทศ ทั้งใน อินเดีย แอฟริกา รวมถึงประเทศไทย

โดยในบทบานใหม่นี้ คุณพันดูจะเข้ารับหน้าที่สำคัญในการกำหนดจุดยุทธศาสตร์หลักเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ กรุ๊ปเอ็ม ในการ “ยกระดับประสิทธิภาพของการโฆษณาให้เหมาะกับทุกคน” ผ่านบริการและโซลูชั่นที่เป็นเลิศของ กรุ๊ปเอ็มเน็กซัส ร่วมกับทีมผู้บริหารของเน็กซัสอย่าง คุณสุภาพร จ่างเจริญ คุณกนกวรรณ หลักคำ คุณจอนห์ ประดิษฐวณิช และคุณมูดิท สวาร์ป

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้มาร่วมมีส่วนในการบริหารทีมงานที่เด็ยไปด้วยผู้เชี่ยวชาญชองกรุ๊ปเอ็มเน็กซัสในฐานะกรรมการผู้จัดการ ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น อีกทั้งยังมีความท้าทาย เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญและทำให้พฤติกรรมผู้บริโภครวมถึงความต้องการของนักการตลาดได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลาย โดยกรุ๊ปเอ็มได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงเหล่นนี้ด้วยวิธีที่ชาญฉลาด สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าทั้งหมดของกรุ๊ปเอ็มผ่านการก่อตั้งหน่วยงานเน็กซัส
คุณพันดูรังกา มัตตู
กรรมการผู้จักการ กรุ๊ปเอ็มเน็กซัส

เน็กซัสนับเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่สำคัญที่สุดของกรุ๊ปเอ็ม โดยประกอบไปด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและการบริหารแคมเปญกว่า 300 คนในประเทศไทย คุณพันดูจะเข้ามาช่วยส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน ซึ่งรวมไปถึงโซลูชั่นที่เป็นเอกสักษณ์ เพื่อสนับสนุนเอเยนซี่ของเรา ได้แก่ มายด์แชร์ เอสเซ้นซ์มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ และเอ็มซิกส์แอนด์พาร์ทเนอร์ เพื่อพันธกิจที่จะยกระดับอุตสาหกรรมสื่อและการโฆษณา
คุณปัทมวรรณ สถาพร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย)

กรุ๊ปเอ็มเน็กซัส เป็นหน่วยงานด้านสื่อชั้นนำระดับโลกที่รวบรวมผู้มีความสามารถและเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกของกรุ๊ปเอ็มเข้าไว้ในที่เดียว หน่วยงานพิเศษนี้ประกอบได้ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของอุตสาหกรรมสื่อและโฆษณาทางด้านดิจิทัลและแพลตฟอร์ม เสริช์ โซเชียล โปรแกรมแมติก ปัญญาประดิษฐ์ การเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาและการขายแบบผสมผสาน เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รวมถึงการส่งมอบแคมเปญที่ช่วยให้เอเยนซีสามารถกำหนดประสิทธิภาพและมาตรฐานใหม่สำหรับการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดและการขาย

จากข้อมูลล่าสุดโดย COMvergence มีการประมาณการมูลค่าของอุตสาหกรรมโฆษณาบนสื่อของประเทศไทยอยู่ที่ 2,000 ล้านเหรียญ โดยกรุ๊ปเอ็มคือกลุ่มผู้บริหารเม็ดเงินโฆษณาที่ใหญ่ที่สุด มีส่วนแบ่งอยู่ที่ 35.7% หรือ 714 ล้านเหรียญ และมีผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนกว่า 700 คน

 

 

 

บทความนี้ได้รับการสนับสนุนและนำเสนอผ่าน

MARKETING OOPS! เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566
MGR ONLINE เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566
POSITIONING เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566
SANOOK เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

 

The Latest

X