เอ็มอินเตอร์แอคชั่น มายด์แชร์ และมีเดียคอม กวาด 3 รางวัลใหญ่ Agency of the Year 2016

สามเอเยนซีจาก กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) สร้างประวัติศาสตร์คว้า 3 รางวัลใหญ่จากงานประกวดรางวัลเอเยซีโฆษณายอดเยี่ยม AGENCY OF THE YEAR 2016

การประกาศรางวัล Agency of the Year ประจำปี 2016 จัดขึ้นโดยนิตยสาร Campaign’s Asia Pacific ณ ประเทศสิงค์โปร์ โดยในปีนี้สามเอเยนซีจาก กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ได้แก่ เอ็มอินเตอร์แอคชั่น มายด์แชร์ และมีเดียคอม ได้รับการประกาศให้รับรางวัล Thailand Digital Agency of the Year และ Thailand Media Agency of the Year

เอ็มอินเตอร์แอคชั่น ซึ่งเป็นดิจิทัลเอเยนซี่ของ กรุ๊ปเอ็ม สามารถคว้ารางวัล “เหรียญทอง” ในประเภท Thailand Digital Agency of the Year ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้นับเป็นปีที่สามติดต่อกันของเอ็มอินเตอร์แอคชั่น

สำหรับรางวัลในประเภท Thailand Media Agency of the Year มายด์แชร์และมีเดียคอมต่างมีผลงานยอดเยี่ยมจนได้รับเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน” และ “เหรียญทองแดง” ตามลำดับ

The Latest

X