“มายด์แชร์ ประเทศไทย” รีโนเวทออฟฟิศใหม่ ตอบรับการทำงานในอนาคต

ออฟฟิศใหม่ของ มายด์แชร์ ตอบรับการทำงานในอนาคต

ออฟฟิศใหม่มายด์แชร์

มายด์แชร์ ประเทศไทย เป็นเอเยนซี่ขนาดใหญ่ที่มีการทำงานร่วมกันทั่วโลก สำหรับในประเทศไทยนั้นปีนี้นับเป็นปีที่  22 ของการดำเนินธุรกิจ ส่วนของสำนักงานนั้นปีนี้นับเป็นปีที่ 15 ที่มายด์แชร์เช่าสำนักงานอยู่ในพื้นที่ 3 ชั้นของอาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์ เมื่อแรกเริ่มมีพนักงานเพียง 30 – 40 คนเท่านั้น แต่ในปัจจุบันมีพนักงานจำนวนกว่า 200 คนที่ยังคงทำงานอยู่ในพื้นที่เดิม นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรีโนเวทออฟฟิศครั้งใหญ่ที่นอกจากจะจัดพื้นที่นั่งทำงานใหม่แล้ว ยังใช้หลักจัดสรรพื้นที่โดยคำนึงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงกับพนักงานอีกด้วย

มายด์แชร์

เปเปอร์สเปช บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพื้นที่สำนักงานคือผู้ที่เข้ามานำเสนอภาพใหม่ของมายด์แชร์ฯ ในครั้งนี้ โดยมีโจทย์ที่ต้องแก้ไขมากมายทั้งจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น แต่ทำงานในพื้นที่ขนาดเดิม อีกทั้งเรื่องของความลับในส่วนงานต่างๆ ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องคงไว้ นั่นยังรวมไปถึงเดิมมายด์แชร์ฯ ไม่ได้แสดงภาพว่าเป็นบริษัทเอเยนซี่อย่างชัดเจน

 

“ผู้หญิงที่มีบุคลิกโฉบเฉี่ยว ทันสมัย มีความลึกลับ” คือสิ่งที่นักออกแบบกำหนดให้เป็นบุคลิกใหม่ของมายด์แชร์ฯ จากนั้นนักออกแบบจึงนำหลัก Activity-Based Workplace (ABW) หรือพื้นที่สำนักงานที่คำนึงถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงมาใช้เป็นหลักการสำคัญ ก่อนจะผสมกับการจัดสำนักงานแบบเดิม ก่อนออกแบบยังมีการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอย่างละเอียด ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหารมายด์แชร์ประเทศไทยที่มองเห็นภาพเดียวกันคือการพาองค์กรไปสู่ New Way Working

มายด์แชร์

จากออฟฟิศเดิมที่ถูกออกแบบมาตั้งแต่เมื่อ 10 ปีก่อนทำให้หากยังคงการออกแบบเดิมไว้อาจไม่สอดคล้องกับวิธีการทำงานในปัจจุบันที่พนักงานต้องการความคล่องตัวและยืดหยุ่นด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจึงทำให้ไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานอยู่แค่โต๊ะทำงานส่วนตัวอีกต่อไป

มายด์แชร์

นักออกแบบจึงออกแบบโต๊ะทำงานใหม่ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อรองรับยุคดิจิทัลและเอื้อต่อการใช้งานเทคโนโลยีได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังเปลี่ยนจากที่เคยต้องมีโต๊ะทำงานประจำให้กับพนักงานทุกคนมาเป็นการเตรียมพื้นที่ทำงานในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งโต๊ะทำงานประจำแบบเดิมสำหรับตำแหน่งที่ต้องนั่งทำงานกับโต๊ะตลอดทั้งวันเช่นฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี หรือฝ่ายบุคคล ส่วนฝ่ายที่ไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานที่โต๊ะทั้งวันเช่นฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย จะถูกเตรียมพื้นที่ทำงานที่หลากหลายไว้เช่น Hotdesk,Phonebooth,Meeting pod คล้ายๆ การจัดสรรพื้นที่ใน Co-working space เพื่อให้พนักงานเลือกใช้งานพื้นที่ได้ตามความต้องการ

ที่ทำงาน มายด์แชร์

เดิมทีพื้นที่โถงกลางถือเป็นพื้นที่โดดเด่นที่สุดแต่กลับมีการใช้พื้นที่บริเวณนี้น้อยมาก นักออกแบบจึงใช้การออกแบบมาแก้ปัญหาโดยปรับปรุงการใช้งาน สีสัน แสงสว่าง และบรรยากาศเพื่อก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของพนักงานมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา รวมทั้งยังสร้างฟังก์ชี่นที่เหมาะสมใช้งานได้จริงเพื่อให้พนักงานอยากใช้งานมากขึ้นทั้งมุมพบปะพูดคุย มุมกาแฟ พื้นที่สันทนาการ ห้องออกกำลังกาย อีกทั้งห้องประชุมยังสามารถปรับเป็นห้องประชุมทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการได้ ซึ่งมายด์แชร์ฯ และทีมออกแบบก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำมาซึ่งการพัฒนาการทำงานของพนักงาน และเพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงานมากขึ้น

การทำงาน มายด์แชร์

หลังการรีโนเวทออฟฟิศใหม่แล้วพนักงานมายด์แชร์ฯ ให้การตอบรับในทางที่ดี ทั้งเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างทีมต่างๆ รวมถึงความยืดหยุ่นของการทำงานที่คล่องตัวขึ้น นอกจากนี้ยังได้เสียงตอบรับที่ดีมาจากผู้บริหารจากหลายประเทศว่ามายด์แชร์ฯ ประเทศไทยเป็นสำนักงานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของมายด์แชร์ทั่วโลก

พนักงานมายด์แชร์

ส่วนของพนักงานนั้นยังรู้สึกว่าที่นี่กลายเป็นบ้านหลังที่สองที่จะส่งผลต่อการทำงานที่ดีให้กับลูกค้า ด้วยพื้นที่และการออกแบบช่วยทลายกำแพงความเป็นส่วนตัวสู่การเป็นครอบครัวใหญ่ เช่นการใช้พื้นที่นั่งเล่นขนาดใหญ่ ห้องสำหรับคุณแม่คนใหม่ (ห้องให้นมบุตร) และการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างโครงการ #PurpleGoGreen

ทั้งนี้สำนักงานหรือออฟฟิศที่ได้รับการออกแบบให้มีบรรยากาศที่น่าทำงาน ส่งผลต่อการพิจารณาเข้ามาทำงานของพนักงานอีกด้วย

 

The Latest

X