มายด์แชร์ เผยข้อมูลการรับรู้ของผู้บริโภคไทยผ่าน COVID-19 TRACKER ฉบับที่ 2

มายด์แชร์ ประเทศไทย ผู้นำเอเยนซี่ด้านมีเดียระดับโลกในเครือ กรุ๊ปเอ็ม จัดทำการศึกษาเรื่องการรับรู้และพฤติกรรมของผู้บริโภคไทยที่มีต่อการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สอง

ในการศึกษาครั้งที่ 2 นี้ มายด์แชร์ ยังคงได้ทำผลสำรวจผ่านระบบออนไลน์ผ่านตัวแทนผู้บริโภคชาวไทยจำนวน 911 คน ในระหว่างวันที่ 27 และ 38 เมษายน 2563 โดยผลสำรวจพบว่าความกังวลที่ผู้บริโภคมีต่อไวรัสโควิด-19ในภาพรวมนั้นมีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับผลสำรวจในรอบเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

62% ยังคงมีความวิตกกังวล โดยลงลงจาก 68% เมื่อเดือนมีนาคม

50% มีความกลัว เป็นตัวเลขที่ลดลงจาก 56% จากการสำรวจในครั้งก่อน

37% มีการเตรียมการรับมือ ซึ่งลดลงจากผลสำรวจในรอบที่แล้วที่มีผลอยู่ที่ 43%

ทั้งนี้ยังพบอีกว่าผู้บริโภคส่วนมากมีอัตราการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นที่ 79% (จาก 68% ในเดือนมีนาคม) โดยการใช้งานหลักจะอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (75%) และวิดีโอออนไลน์ (65%)

เมื่อถามว่าสิ่งที่คนไทยคิดถึงมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 47% ระบุว่าคิดถึงการท่องเที่ยวและวันหยุดพักผ่อน ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากันกับผู้ที่ตอบว่าคิดถึงการออกไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้า โดยทั้งหมดเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถกลับมาสู่สภาวะปกติได้ภายในช่วงระหว่าง 2 ถึง 6 เดือน

 


For more information, please contact:
Lalit Kanavivatchai
Lalit.Kanavivatchai@mindshareworld.com

Jiraporn Pornpichetkul
Jiraporn.Pornpichetkul@mindshareworld.com

The Latest

X