Editor’s Pick Trends & Insight GroupM

กรุ๊ปเอ็มเดินหน้ายกระดับทักษะและความรู้ดิจิทัลผ่าน THAILAND DIGITAL PLAYBOOK 2022

  กรุ๊ปเอ็ม กลุ่มบริษัทบริหารการจัดการทางด้านการลงทุนในสื่อชั้นนำของโลกของ ดับบลิวพีพี จัดทำหนังสือ Thailand Digital Playbook 2022: คู่มือภาพรวมและแนวโน้มของตลาดดิจิทัลในประเทศไทย ประจำปี 2022 Thailand Digital Playbook ถูกจัดทำอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2013 โดย กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ร่วมมือกับ 4 มีเดียเอเยนซี่ ได้แก่ มายด์แชร์ มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ เอ็มซิกส์แอนด์พาร์ทเนอร์ และกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์ในเครือ คือ แซกซิส อินคา และไฟน์คาส เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค รวมทั้งรวบรวมเทรนด์เทคโนโลยีที่น่าสนใจ และสรุปออกมาเป็นภาพรวมแนวทางการทำการตลาดดิจิทัลที่นักการตลาดต้องจับตามองสำหรับปี 2022 และ 2023 เนื้อหาของ THAILAND DIGITAL PLAYBOOK 2022 ได้สรุปถึง 4 ประเด็นสำคัญสำหรับการทำการตลาดดิจิทัล ได้แก่ 2021 Re-Cap ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของผู้บริโภคชาวไทยในการเข้าถึงและเสพสื่อนับตั้งแต่ภาวะการระบาดในเวฟที่ 3 และ 4 ของโควิด-19 The Ultimate Form of […]

Read More
Trends & Insight GroupM

เจาะลึกเทรนด์ดิจิทัลไปกับ Thailand Digital Playbook 20-21

กรุ๊ปเอ็ม กลุ่มเอเยนซี่ผู้นำด้านการบริหารและวางแผนการซื้อสื่อระดับโลกของ ดับบลิวพีพี จัดทำหนังสือสรุปภาพรวมตลาดอุตสาหกกรมดิจิทัลสำหรับประเทศไทยภายใต้ชื่อ Thailand Digital Playbook 20-21 ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 หนังสือ Thailand Digital Playbook 20-21 ได้ทำการรวบรวมและประมวลผลงานวิจัยของ กรุ๊ปเอ็ม และพันธมิตรสื่อในประเทศไทย เพื่อนำเสนอข้อมูลทางการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบพ็อคเก็ตบุ๊กให้แก่ลูกค้าของมีเดียเอเยนซี่ในเครือ ได้แก่ มายด์แชร์ มีเดียคอม เวฟเมคเกอร์ เอ็มซิกส์ มิ้นท์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยในปีนี้ กรุ๊ปเอ็ม ได้ทำการเจาะลึกถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ณัฏฐพัชร์ รุ่งนิเวศน์ เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) เผยว่า “Thailand Digital Playbook เล่มนี้จะแสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อประเทศไทยในด้านของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมสื่อ และผู้บริโภคตั้งแต่ช่วงก่อนการระบาดของไวรัสจนถึงช่วงการกลับมาฟื้นตัวของประเทศไทยในครึ่งปีหลัง รวมถึงชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการทำความเข้าใจและเข้าถึงผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยีการใช้สื่อ การเก็บข้อมูล และการสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญของ กรุ๊ปเอ็ม อย่าง [m]Insights และ Xaxis […]

Read More
X