Trends & Insight

MAAT คาดการณ์อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาโตขึ้น 5%

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (Media Agency Association of Thailand) หรือ MAAT เปิดเผยถึงปัจจัยที่จะได้เห็นตัวเลขการใช้สื่อโฆษณากลับมาอยู่ในภาพบวก โดยมีการคาดการณ์ถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมสำหรับปี 2564 ว่าจะมีการเติบโตอยู่ที่ 5% คุณรัฐกร สืบสุข กรรมการผู้จัดการ เวฟเมคเกอร์ (ประเทศไทย) ในฐานะอุปนายกสมาคมฯ กล่าวว่า “เมื่อพิจารณางบประมาณของการใช้สื่อในปี 2563 พบว่าสื่อโฆษณาที่อยู่ในสถาพติดลบส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของการระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ที่มีต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค และมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่ส่งผลให้ สื่อโรงภาพยนต์ลดลงถึง 51% ตามมาด้วยสื่อ ณ จุดขายที่ติดลบ 35%” “สำหรับปี 2564 คาดว่าการใช้สื่อจะค่อย ๆ กลับมา โดยสื่อที่ชัดเจนที่สื่อคือสื่อโฆษณาในโรงภาพยนต์ที่จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น 25% ตามมาด้วยสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ที่จะเพิ่มขึ้น 15% โดยสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์จะมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 3% และสื่ออื่น ๆ คาดว่าจะมีการใช้งบโฆษณาในอัตราคงตัวเหมือนปี 2563” ปัจจัยที่ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสื่อโฆษณาในประเทศไทยในปีนี้มีภาพรวมเป็นบวกก็คือ GDP ที่มีอัตราการเติบโตที่ 2% การที่ภาครัฐให้การสนับสนุนการใช้จ่ายของประชาชนในด้านต่าง ๆ และการใช้สื่อของนักการตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงพฤติกรรมใหม่ ๆ ของผู้บริโภค ประกอบกับการวัดผลของนักการตลาดที่เริ่มมีความหลากหลายและไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การปิดการขายเพียงอย่างเดียว ในทางกลับกันสิ่งที่นักการตลาดต้องจับตามองก็คือ […]

Read More
X