ต่อยอดสู่ออนไลน์ ทางรอด ‘สื่อเก่า’

ต่อยอดสู่ออนไลน์ ทางรอด’สื่อเก่า’

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาและการตลาด กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) ระบุว่าแม้สื่อใหม่จะเกิดขึ้นแต่ยังมีคนดูทีวี และสื่อสิ่งพิมพ์ก็ยังมีคนอ่าน แต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปอยู่บนออนไลน์มากขึ้นจึงต้องตอบโจทย์การใช้งานให้สื่อเหล่านี้ไปอยู่ในรูปออนไลน์ได้อย่างไม่มีสะดุดและไม่จำกัดเวลา สถานที่ และโฆษณา

 

สิ่งที่เริ่มจะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตผู้บริโภคอีกด้านคือรูปแบบการใช้เงินจากที่ไม่เคยใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านช้อปปิ้งออนไลน์ แต่สังคมรอบข้างและรูปแบบธุรกิจในยุคนี้บีบบังคับให้พ่อค้าในต่างจังหวัดและคนทั่วไปเข้าหาความสะดวกผ่านการใช้จ่ายเงิน โอนเงินผ่านมือถือได้อย่างไม่กลัวเกรงและจะกลายเป็นเรื่องปกติในที่สุด

 

“แม่ค้าในต่างจังหวัดและร้านอาหารดังๆ หลายแห่งเริ่มใช้คิวอาร์โค้ด ที่ทำให้ลูกค้าที่เคยถามหาได้ใช้ชีวิตได้สะดวก จ่ายเงินรวดเร็วทันที จากที่ไม่ชอบใช้ กลัว ก็เริ่มมั่นใจเพราะเห็นลูกค้าสุขใจ” 

 

ผู้วางแผนการตลาดและการใช้สื่อยุคดิจิทัลจึงต้องยอมรับวิถีคนในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้การบริโภคสื่อเปลี่ยนไปด้วยต่อไปถึงการใช้จ่ายผ่านโลกออนไลน์เป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ฉะนั้นการจะจับผู้บริโภคให้อยู่หมัดจึงต้องแยกระหว่างภูมิศาสตร์ประชากรในแบบเดิมๆ แต่ให้ลงลึกไปสู่พฤติกรรม ไลฟ์สไตล์ ความสนใจส่วนตัว สังคม และชุมชนรอบข้าง แล้วออกแบบช่องทางการเข้าถึง การสร้างประสบการณ์ให้ผู้บริโภคเชื่อมต่อหรือเดินเข้ามาหาแบรนด์ หรือสิ่งที่อยากสื่อออกไปโดยไม่รบกวน (Interrupt) วิถีชีวิตของพวกเขา

 

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ควรมองแค่เพียงสื่อใหม่ สื่อดิจิทัล แต่ให้ดูเส้นทางการใช้ชีวิตเป็นหลัก การบริโภคสื่อ การใช้จ่ายเงิน หรือการบริการใหม่ๆ ที่เข้าไปอำนวยความสะดวก เข้าถึงการบริการทำให้กลุ่มผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สนุกสนาน

 

 

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561

The Latest

X