สมาคมโฆษณาดิจิทัลฯ เผยสถิติคะแนนสอบ DAAT SCORE

สมาคมโฆษณาดิจิทัลฯ เผยสถิติคะแนนสอบ DAAT SCORE

ศิวัตร เชาวรียวงษ์

คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) หรือ DAAT กล่าวว่า จากการที่สมาคมฯ ได้จัดสอบวัดความรู้ด้านโฆษณาและการตลาดดิจิทัลระดับประเทศ หรือ DAAT Score อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2561 จนถึงปัจจุบัน

 

สมาคมฯ ได้ทำการสรุปข้อมูลจำนวนผู้เข้าสอบจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 มีทั้งสิ้น 636 คน โดยสามารถแบ่งประเภทผู้เข้าสอบออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ ประเภทตัวแทนเอเยนซี่จำนวน 414 คน ประเภทบุคคลทั่วไปจำนวน 150 คน และประเภทนิสิตและนักศึกษา (ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท) จำนวน 92 คน

 

ผลการสอบพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบ DAAT Score ทั้งหมดอยู่ที่ 62/100 โดยมีผู้ทำคะแนนสูงสุดที่ 83/100 คะแนน โดยคุณศิวัตรได้เผยค่าสถิติที่น่าสนใจจากการสอบว่า “การวิเคราะห์ผลการสอบ ทางสมาคมฯ และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบพบว่าผู้ที่ทำคะแนน DAAT Score ได้ตั้งแต่ 70/100 คิดเป็นเปอร์เซ็นไทล์ที่ 75 ถือว่าเป็นกลุ่มที่ทำคะแนนได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบอื่น ๆ ในวงการโฆษณาและการตลาดดิจิทัล”

 

“ส่วนผู้สอบได้คะแนนตั้งแต่ 63/100 ซึ่งเป็นค่ามัธยฐานของการสอบ ถือว่าอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์แรงค์ที่ 50 หรือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ด้านดิจิทัลอยู่ในอันดับครึ่งบนของวงการฯ” นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัลฯ กล่าว

 

สำหรับผลคะแนนสามารถแบ่งตามประเภทของผู้สมัครได้ดังนี้

ประเภทตัวแทนเอเยนซี่
คะแนนเฉลี่ยที่ 62.3/100 โดยผู้ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 83/100

ประเภทบุคคลทั่วไป  
คะแนนเฉลี่ยที่ 61.9/100 โดยผู้ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 83/100

ประเภทนิสิตและนักศึกษา (ระดับปริญญาโท)
คะแนนเฉลี่ยที่ 67.7/100 โดยผู้ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 81/100

ประเภทนิสิตและนักศึกษา (ระดับปริญญาตรี)
คะแนนเฉลี่ยที่ 57.4/100 โดยผู้ได้คะแนนสูงสุดอยู่ที่ 70/100

 

สำหรับหมวดวิชาที่ได้รับผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

หมวด Digital Marketing Strategy Skill คะแนนเฉลี่ยที่ 77.3/100
หมวด Performance Marketing Skill คะแนนเฉลี่ยที่ 61.6/100
หมวด Cyber Laws & Ethics Skill คะแนนเฉลี่ยที่ 61.4/100

 

ทั้งนี้ใบรับรองผลการสอบวัดความรู้ด้านโฆษณาและการตลาดดิจิทัลจะมีอายุ 2 ปี ซึ่งผู้สอบสามารถนำผลคะแนนสอบไปสมัครงานกับเอเยนซี่สมาชิกสมาคมฯ ได้

 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครสอบ DAAT Score ในรอบถัดไปผ่านทางเวปไซต์ https://www.daat.in.th/daat-score

 

ข้อมูลจาก BrandAge วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

The Latest

X