โซเชียลมีเดียกระตุ้นจับจ่าย

กรุ๊ปเอ็มชี้โซเชียลมีเดียกระตุ้นการจับจ่าย

Neil, GroupM

ณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ ผู้อำนวยการแผนกวางแผนกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด ดิจิทัลเอเยนซี่ในเครือ กรุ๊ปเอ็ม เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ส่งผลต่อการขยายตัวของผู้ใช้สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียคือ การเติมโตของ “ผู้ใช้อินเตอร์เนตหน้าใหม่” (New Internet Users) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เนตครั้งแรกผ่าน “มือถือ” โดยเฉพาะพื้นที่ต่างจังหวัดที่ขยายตัวต่อเนื่องจากปัจจัยสมาร์ทโฟน และแพ็คเกจดาต้าราคาถูก รวมถึงกลุ่ม “สูงวัย” ที่มีอัตราใช้สื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น
การสำรวจกลุ่มผู้บริโภคที่ใช้อินเตอร์เนตหน้าใหม่ในต่างจังหวัดในช่วงต้นปีนี้พบว่า มีทักษะใช้งานทั้งการเสพสื่อ และมีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์ด้วยไลฟ์สไตล์ “โมบายเฟริส” มากขึ้น

พบว่าผู้บิรโภคสัดส่วน 79.6% บอกว่าได้รับข้อมูลข่าวสารสินค้า และบริการผ่านโซเชียลมีเดียเป็นอันดับแรก สัดส่วน 66% ระบุว่าข้อมูลจากโซเชียลมีเดียทำให้ตัดสินใจซื้อสินค้าเร็วขึ้น และกระตุ้นให้เกิด “ความต้องการซื้อในแบบทันที” ทั้งยังพบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อทันทีที่เห็นข้อมูลโดยไม่ได้วางแผนล่วงหน้า ที่เกิดจากข้อเสนอพิเศษจากโปรโมชั่นลดราคา อีกแรงผลักดันมาจากสินค้า และบริการที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ความงาน สุขภาพ

นอกจากนี้นักช้อปออนไลน์สัดส่วน 79% ระบุว่าคอนเทนท์รีวิว กระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้าออนไลน์ได้เร็ว และงายขึ้น การเสพข้อมูล “รีวิว” มี 3 ระดับคือ 1. เพื่อได้รับข้อมูลเบื้องต้นโดยไม่สนใจว่าจะเป็นรีวิวของบล็อกเกอร์ แบรนด์ หรือผู้บริโภค เพราะเป็นแค่การหาข้อมูลเบื้องต้น 2. เพื่อเปรียบเทียบสินค้า โดยจะมองหาข้อมูลจากผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ใช้งา่นจริง และ 3. เพื่อสร้างความมั่นจในการตัดสินใจซื้อโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูงโดยจะดูข้อมูลทั้งหมดจากแบรนด์ และเสียงสะท้อนจากผู้บิรโภค

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคมีความถี่ในการชอบปิ้ง ออนไลน์เพิ่มขึ้น หากสามารถตอบความต้องการ “เดี๋ยวนี้” และ 42% ระบุว่าพร้อมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นหากสามารถส่งสินค้าได้เร็วขึ้นใน 1 วัน และ 97% บอกว่าเมื่อมีประสบการณ์ซื้อสินค้าออนไลน์ที่ดีจากแบรนด์ก็พร้อมที่จะกลับมาซื้อซ้ำ

ปิยนุช มีมุข ผู้อำนวยการวานแผนและกลยุทธ์สื่อดิจิทัล มายด์แชร์ ประเทศไทย เอเยนซี่เครือข่ายด้านการตลาดและการสื่อสารเปิดเผยว่าจากตัวเลขล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊คไทยอยู่ที่ 41 ล้านราย คิดเป็นสัดส่วน 60% ของประชากรไทย หากวิเคราะห์เฉพาะกลุ่มประชากรอายุ 16-35 ปีเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้อินเตอร์เน็ต และสื่อโซเชียลแล้ว 90-100% ตัวเลขดังกล่าวแสดงให้ว่าสื่อดิจิทัลมีศักยภาพเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตลาดแมสได้เช่นเดียวกับสื่อทีวี

นอกจากนี้สื่อดิจิทัลยังตอบโจทย์การเข้าถึงผู้บริโภควงกว้าง มีจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจผู้ใช้งานให้อยู่กับสื่อดังกล่าว เนื่องจากเป็นสื่อที่ต้องใช้ความ “ตั้งใจ” ในการเสพ ส่งผลให้สินค้าและแบรนด์ต่างๆ ปรับกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากมูลค่าโฆษณาสื่อดิจิทัลของสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) ที่มีอัตราเติบโตต่อเนื่องช่วง 5 ปีที่ผ่านมา คาดการณ์ปีนี้มีมูลค่าหมื่นล้านบาท เติบโต 23%

“จากตัวเลขผู้ใช้สื่อโซเชียลยังเติบโตต่อเนื่องในทุกกลุ่ม วันนี้จึงไม่มีช่องว่างด้านอายุในผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เมื่อผู้ใหญ่เปิดรับการใช้สื่อออนไลน์ และเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาเพื่อเสพสื่อ และคอนเทนท์ในปริมาณสูง”

ทั้งนี้จากจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย และปัจจัยการใช้บริการ 4จี เต็มรูปแบบในปีนี้เชื่อว่าบรรดานักการตลาด แบรนด์ และสินค้าต่างๆ จะให้ความสำคัญด้านการสื่อสารผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มมากขึ้น ด้วยการจัดสรรงบประมาณผ่านช่องทางดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 30% ของงบสื่อสารการตลาดและโฆษณา

 

 

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 พฤษภาคม 2559
หรือ https://daily.bangkokbiznews.com/detail/252299
*การเผยแพร่บทความนี้ ได้รับอนุญาตจาก หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ แล้ว

The Latest

X