มายด์แชร์เผยกระแสการสื่อสารการตลาด ESG เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

มายด์แชร์ เอเยนซีเครือข่ายด้านการสื่อสารและการตลาดในเครือ กรุ๊ปเอ็ม เผยในวันนี้ถึงกระแสหรือเทรนด์ที่จะมีผลต่อการวางแผนการสื่อสารของนักการตลาดในปี 2022 โดยคุณบงกช ชัยเมืองมา ผู้จัดการการวางแผนกลยุทธ์กล่าวว่า “กระแสการเติบโตอย่างยั่งยืนของแบรนด์มีมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ทั้งนี้แบรนด์จะนำกระแสนี้มาปรับใช้ในการสื่อสารการตลาดอย่างไรเพื่อสามารถสร้างการเติบโตแบบมีเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยที่มายด์แชร์เองมีวิสัยทัศน์ในเรื่อง Good Growth หรือการมีส่วนร่วมในการทำการสื่อสารและการวางแผนสื่ออย่างยั่งยืน ทางทีมจึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะหยิบยกกระแส ESG ที่แบรนด์ทั่วโลกให้ความสนใจ และผู้บริโภคเองก็ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว เพื่อให้นักการกลาดเข้าใจและสามารถนำไปปรับใช้ในการสื่อสารทางการตลาดต่อไป”

มายด์แชร์ได้ให้มุมมองต่อกระแส ESG ไว้ดังต่อไปนี้

กระแส ESG คืออะไร

ESG ย่อมาจาก สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) เป็นการบ่งบอกถึงวิธีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในสามแกนหลัก ดังนี้

 • สิ่งแวดล้อม
  มุ่งเน้นถึงวิธีการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และไม่สร้างอันตรายต่อส่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้กระดาษ ตระหนักถึงภาวะโลกร้อน หรือการใช้พลังงานทางเลือก เป็นต้น
 • สังคม
  ตระหนักถึงความเป็นมนุษย์และความสัมพันธ์ทางสังคม และการปฎิบัติต่อผู้อื่นอย่างเป็นธรรม เช่น การยอมรับต่อความหลากหลายทางเพศในสังคม เป็นต้น
 • ธรรมาภิบาล
  คือคุณค่าหรือค่านิยมองค์กรต่อการบริหารองค์กรและพนักงาน เช่น นโยบายการไม่คอรัปชั่น การยอมรับเพศสภาพในที่ทำงาน เป็นต้น

เหตุผลที่สื่อและนักการตลาดควรให้ความสำคัญกับ ESG

 • สืบเนื่องมาจากทั้ง 3 แกนหลักข้างต้นมีความสอดคล้องและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ต่อแบรนด์ ดังนั้น จะทิ้งแกนใดแกนหนึ่งไปไม่ได้ ต้องทำควบคู่กันไปทั้ง 3 แกน
 • เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคทั่วโลกตระหนัก และให้ความสนใจอย่างมาก
 • เพราะอำนาจอยู่ในมือของเราเอง ในฐานะสื่อและนักการตลาด เราเป็นผู้กำหนดความคิดของสังคมในวงกว้าง และการเปลี่ยนแปลงแม้จะเป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ก็มีผลและแรงกระเพื่อมอย่างมากต่อสังคม
 • ในความจริงแล้วผู้บริโภคทั้ง Boomers, Gen X และยุคใหม่อย่าง Millennials และ Generation Z ก็มีความกังวลเกี่ยวกับ ESG ไม่แพ้กัน โดย 72% ของคนไทยกังวลเกี่ยวกับสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง, 95% ของ Millennials สนใจเกี่ยวกับการลงทุนที่ยั่งยืน และ 70% ของ Gen X หาทางลดการใช้พลาสติก

การทำการสื่อสารทางการตลาดบน ESG อย่างมีเป้าหมาย มีตัวอย่างดังนี้

 • บรรจุภัณฑ์และการออกแบบที่ใสใจสิ่งแวดล้อม
 • สายการผลิตและการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ยอมรับในความหลากหลายทางสังคม
 • จริยธรรมบนการสื่อสาร
 • การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

มายด์แชร์ยังได้ให้มุมมองต่อกระแส ESG ที่นักการตลาดสามารถนำไปปรับใช้ ดังนี้

 1. เริ่มจากการเข้าใจในตัวตนของแบรนด์ก่อน เพื่อสร้างความยั่งยืนอย่างมีจุดมุ่งหมาย แบรนด์จึงควรเริ่มจากภายในก่อน รู้จุดยืนของแบรนด์ คุณค่าของแบรนด์ และเป้าหมายระยะยาวของแบรนด์ ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกในการประเมินสิ่งที่ควรทำและไม่ควนทำ แล้วเชื่อมช่องว่างสู่การสื่อสารของแบรนด์
 2. หลายแบรนด์กลัวว่าจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมใหม่นี้ อย่างไรก็ตามการเติบโตอย่างยั่งยืนควรถือเป็นการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ชั่วขณะ เพื่อให้ผู้บริโภคจดจำแบรนด์ได้
 3. ส่วนที่ยากที่สุดของการเติบโตอย่างยั่งยืนคือการยึดมั่นในคำสัญญาของแบรนด์ ผู้บริโภคจะดูความตั้งใจและความสม่ำเสมอของแบรนด์ในสิ่งที่ทำ และความโปร่งใสเป็นสิ่งหนึ่งที่แบรนด์จะได้รับความเชื่อใจจากผู้บริโภค แบรนด์ควรพึงระลึกเสมอว่าการเติบโตอย่างยั่งยืน ไม่ใช่กิจกรรมที่แบรนด์จะทำกิจกรรมเพียงแค่หนึ่งครั้ง แต่คือการหมั่นกระทำในกิจกรรมที่จะแสดงออกให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

บทความนี้ได้รับการสนับสนุนและเผยแพร่ผ่าน

Marketing Oops! เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
Positioning เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565
SD Thailand เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

The Latest

X