Trends & Insight GroupM

ผ่า Insights ของความหลากหลาย

ผ่า INSIGHTS ของความหลากหลาย เรื่องของความหลากหลายหรือ Diversity เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ดังนั้นทางทีมงานพัฒนาและการตลาดของ กรุ๊ปเอ็ม ได้ทำการศึกษาถึงคำว่า Diversity และพบว่าความหมายของคำ ๆ นี้ได้ถูกตีความต่างกันออกไปตามบริบทและมิติต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของประเทศหรือเวลา จึงเป็นที่มาสำหรับ MarTech : Consumer Insights Podcast ตอนล่าสุดที่ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) โดย คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ และ คุณแพน จรุงธนาภิบาล ได้ร่วมมือกับ Marketing Oops! เพื่อเล่าถึงอินไซด์ที่น่าสนใจของคำว่า Diversity ผ่านหัวข้อ “ผ่า Insights ของความหลากหลาย”  5 “ความหลากหลาย” ในบริบทต่าง ๆ LGBT  ความหลากหลายของ LGBT หรือว่ากลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งตรงนี้จากที่เราเห็นข่าวหรือว่ากระแสในส่วนต่างๆ ของโลก เราก็จะเห็นว่าคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ เรื่องสิทธิ เรื่องความเท่าเทียม ทั้งฝั่งยุโรปและเอเชีย ซึ่งกระแส LGBT ในต่างประเทศให้ความสำคัญกันรุนแรงมาก สำหรับประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับ LGBT เช่นกัน เพียงแต่ว่าเรานั้นมีความเคบชินกับเรื่องของเพศทางเลือกมานานแล้ว ดังนั้น การรณรงค์ต่าง ๆ ในต่างประเทศจึงเป็นกระแสที่ดังมากกว่าในประเทศไทย RACE หรือเชื้อชาติ เรื่องนี้อาจจะยังไกลกับบริบทของประเทศไทยอยู่บ้าง โดยเรื่องของเชื้อชาติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเด็นอยู่ในประเทศใหญ่ ๆ […]

Read More
Trends & Insight GroupM

ชีวิตวิถี’ไหน’

PODCAST – ชีวิตวิถี’ไหน’ GroupM Thailand in collaboration with Marketing Oops! ตอนพิเศษของ MarTech Podcast ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) และ Marketing Oops! จะนำไปสู่การสนทนาในเรื่อง ‘New Normal’ หรือ ‘วิถีชีวิตใหม่’ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา โดย คุณณีว มาวิจักขณ์ และ คุณแพน จรุงธนาภิบาล จะพาท่านผู้ฟังย้อนรอยกับไปความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และนำกลับมาตั้งเป็นคำถามว่าในอนาคตหลังจากนี้ ‘วิถีชีวิต’ ของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนกันแน่ ความตื่นตัวต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ของคนไทยเริ่มมีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยกราฟความสนใจและความตื่นตัวจะพุ่งขึ้นสูงสุดพร้อมกับการประกาศ พรก ฉุกเฉิน ที่นำมาสู่การใช้นโยบายต่าง ๆ เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคม การ Lockdown สถานที่สาธารณะต่าง ๆ หรือกระทั่งการทำงานจากที่บ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองถือเป็นตัวเร่งให้ประชาชนหรือผู้บริโภคชาวไทยต้องมีการปรับการใช้ชีวิตใหม่ จนมีการใช้คำว่า New Normal หรือ วิถีชีวิตใหม่ กันในวงกว้าง 3 ผลกระทบในภาพรวมจากการระบาดของไวรัสโควิท-19 ต่อคนไทย การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป สืบเนื่องมาจากนโยบายต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความพยายามลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อประชาชนต้องออกไปยังพื้นที่สาธารณะ ส่งผลให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ แบบปกติทั้งที่เกี่ยวกับอาชีพการงาน หรือแม้กระทั่งชั้นเรียนต่างถูกแทนที่ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ กำลังซื้อและความกังวลเกี่ยวกับเงินในกระเป๋า สถานการณ์ต่าง […]

Read More
X