Trends & Insight GroupM

ผ่า Insights ของความหลากหลาย

ผ่า INSIGHTS ของความหลากหลาย เรื่องของความหลากหลายหรือ Diversity เป็นหนึ่งในเรื่องที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ดังนั้นทางทีมงานพัฒนาและการตลาดของ กรุ๊ปเอ็ม ได้ทำการศึกษาถึงคำว่า Diversity และพบว่าความหมายของคำ ๆ นี้ได้ถูกตีความต่างกันออกไปตามบริบทและมิติต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของประเทศหรือเวลา จึงเป็นที่มาสำหรับ MarTech : Consumer Insights Podcast ตอนล่าสุดที่ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) โดย คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ และ คุณแพน จรุงธนาภิบาล ได้ร่วมมือกับ Marketing Oops! เพื่อเล่าถึงอินไซด์ที่น่าสนใจของคำว่า Diversity ผ่านหัวข้อ “ผ่า Insights ของความหลากหลาย”  5 “ความหลากหลาย” ในบริบทต่าง ๆ LGBT  ความหลากหลายของ LGBT หรือว่ากลุ่มเพศทางเลือก ซึ่งตรงนี้จากที่เราเห็นข่าวหรือว่ากระแสในส่วนต่างๆ ของโลก เราก็จะเห็นว่าคนให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะ เรื่องสิทธิ เรื่องความเท่าเทียม ทั้งฝั่งยุโรปและเอเชีย ซึ่งกระแส LGBT ในต่างประเทศให้ความสำคัญกันรุนแรงมาก สำหรับประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับ LGBT เช่นกัน เพียงแต่ว่าเรานั้นมีความเคบชินกับเรื่องของเพศทางเลือกมานานแล้ว ดังนั้น การรณรงค์ต่าง ๆ ในต่างประเทศจึงเป็นกระแสที่ดังมากกว่าในประเทศไทย RACE หรือเชื้อชาติ เรื่องนี้อาจจะยังไกลกับบริบทของประเทศไทยอยู่บ้าง โดยเรื่องของเชื้อชาติส่วนใหญ่แล้วจะเป็นประเด็นอยู่ในประเทศใหญ่ ๆ […]

Read More
Trends & Insight GroupM

เปิดมุมมองวัยรุ่นไทย กับชีวิตใหม่เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

PODCAST เปิดมุมมองวัยรุ่นไทย…กับชีวิตใหม่เมื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับ MarTech Podcast ในตอนที่ 13 นี้ กรุ๊ปเอ็ม ร่วมกับ Marketing Oops! จะนำเสนอเกี่ยวกับ “คอนซูเมอร์อินไซต์” รวมถึงมุมมองและพฤติกรรมการแสดงออกของวัยรุ่น โดยในครั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับการเปิดภาคเรียนใหม่ของมหาวิทยาลัย คุณณีว มาวิจักขณ์ และ คุณแพน จรุงธนาภิบาล จากแผนกพัฒนาและการตลาดของ กรุ๊ปเอ็ม จะพาทุกคนเจาะลึกลงไปถึงเด็กไทยเมื่อก้าวเข้าไปสู่รั้วมหาวิทยาลัย Marketing Oops! · MarTech EP.13 เปิดมุมมองไลฟ์สไตล์ “วัยรุ่นไทย” เข้ามหาวิทยาลัย เริ่มต้น “ชีวิตใหม่” ต้องปังกว่าเดิม!   การก้าวเข้าไปเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยนับเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตสำหรับหลาย ๆ คน เนื่องจากชีวิตของนิสิตและนักศึกษาก็คือก้าวแรกที่น้อง ๆ ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมเข้าสู่ความอีกช่วงของชีวิต – ความเป็นผู้ใหญ่ที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ และต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ ๆ ในโลกแห่งความจริงทั้งสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย  ค่านิยมที่เปลี่ยนไป ในสมัยก่อนค่านิยมในการเลือกมหาวิทยาลัยจากทั้งผู้ปกครองและตัวผู้เรียนเองจะพยายามเลือกสมัครเข้ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ก่อนเสมอ เนื่องจากจากความเชื่อในเรื่องของความมั่นคงและชื่อเสียงที่จะสามารถนำมาใช้สมัครงานได้ […]

Read More
GroupM

ชีวิตวิถี’ไหน’

PODCAST – ชีวิตวิถี’ไหน’ GroupM Thailand in collaboration with Marketing Oops! ตอนพิเศษของ MarTech Podcast ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) และ Marketing Oops! จะนำไปสู่การสนทนาในเรื่อง ‘New Normal’ หรือ ‘วิถีชีวิตใหม่’ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจและถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา โดย คุณณีว มาวิจักขณ์ และ คุณแพน จรุงธนาภิบาล จะพาท่านผู้ฟังย้อนรอยกับไปความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค และนำกลับมาตั้งเป็นคำถามว่าในอนาคตหลังจากนี้ ‘วิถีชีวิต’ ของผู้บริโภคจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนกันแน่ ความตื่นตัวต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ของคนไทยเริ่มมีขึ้นมากอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยกราฟความสนใจและความตื่นตัวจะพุ่งขึ้นสูงสุดพร้อมกับการประกาศ พรก ฉุกเฉิน ที่นำมาสู่การใช้นโยบายต่าง ๆ เช่น การรักษาระยะห่างทางสังคม การ Lockdown สถานที่สาธารณะต่าง ๆ หรือกระทั่งการทำงานจากที่บ้าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองถือเป็นตัวเร่งให้ประชาชนหรือผู้บริโภคชาวไทยต้องมีการปรับการใช้ชีวิตใหม่ จนมีการใช้คำว่า New Normal หรือ วิถีชีวิตใหม่ กันในวงกว้าง 3 ผลกระทบในภาพรวมจากการระบาดของไวรัสโควิท-19 ต่อคนไทย การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป สืบเนื่องมาจากนโยบายต่าง ๆ จากทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความพยายามลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเมื่อประชาชนต้องออกไปยังพื้นที่สาธารณะ ส่งผลให้ประชาชนต้องใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้น กิจกรรมต่าง ๆ แบบปกติทั้งที่เกี่ยวกับอาชีพการงาน หรือแม้กระทั่งชั้นเรียนต่างถูกแทนที่ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มต่าง ๆ กำลังซื้อและความกังวลเกี่ยวกับเงินในกระเป๋า สถานการณ์ต่าง […]

Read More
Trends & Insight GroupM

PODCAST – ชีวิตของคนช่างเสิร์ช

สำหรับตอนที่ 12 ของ MarTech Podcast ระหว่าง กรุ๊ปเอ็ม และ Marketing Oops! คุณณีว มาวิจักขณ์ และ คุณแพน จรุงธนาภิบาล จะนำผู้ฟัง (และผู้อ่าน) ไปสู่อินไซต์และโลกของคนช่างหาหรือ การเสิร์ช ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมากับอินเตอร์เน็ตตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม จนเราสามารถเรียกได้ว่าพฤติกรรมการค้นหาข้อมูลหรือการเสิร์ช (Search) ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผู้บริโภคทั้งคนกรุงเทพและต่างจังหวัด การเสิร์ชหาข้อมูลนับได้ว่าเป็นจุดตั้งต้นของการใช้งานในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการดูข่าว หรือการหาความบันเทิงต่าง ๆ จนหลาย ๆ ครั้งเรามักจะลืมไปว่าการเสิรช์ในทุกวันนี้นั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่กับ Search Engine อย่าง Google อีกแล้ว หากแต่การเสิร์ชนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาผ่านการพิมพ์คำหรือข้อความบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างเช่น Facebook Instragram นี่คือจุดที่ทำให้เราสามารถพูดได้ว่าผู้บริโภคในทุกวันนี้ได้เปลี่ยนสภาพจากที่เคยเป็นฝ่ายรับสารเพียงอย่างเดียวเป็นฝ่ายรุกหรือเป็นผู้ที่วิ่งเข้าไปหาในสิ่งที่เขาสนใจ และน่าจะกลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับนักการตลาดที่จะต้องเข้าใจถึงอินไซด์สำหรับผู้บริโภคในยุคหลังจาก 4.0 ที่ว่าจากการที่ภาพรวมของธุรกิจสื่อที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะเลือกรับข่าวสารและหาข่าวสารได้ด้วยตนเอง และผู้บริโภคก็จะมีความเชื่อมั่น (และความฟินในภาษาชาวบ้าน) ในข้อมูลที่หาได้ด้วยตัวเองมากกว่าข้อมูลที่ถูกพูดออกมาจากเจ้าของสินค้าโดยตรง  4 ประเภทของพฤติกรรมการเสิร์ช การเสิร์ชเพื่อหาข้อมูลการบริการ การเสิร์ชเพื่อหาข่าวสาร การเสิร์ชเพื่อหาความบันเทิง การเสิร์ชเพื่อหาความรู้ สิ่งที่น่าสังเกตคือผู้บริโภคในปัจจุบันสามารถปรับการเสิร์ชจากการพิมพ์บน Search Bar มาเป็นการหาข้อมูลในสิ่งที่ตัวเองสนใจผ่านแฮชแทคบน Twitter มากขึ้น เจาะช่องทางหลักการเสิร์ชของคนไทย ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร  โซเชียลมีเดียอย่าง Facebook และ Twitter ได้กลายมาเป็นสองช่องทางหลักในการหาข้อมูลเกี่ยวกับข่าวสาร […]

Read More
Trends & Insight GroupM

‘Online Shopper Insights’ เจาะลึกนักช้อปออนไลน์ 4 ประเภท

PODCAST: เจาะลึกอินไซท์นักช้อปออนไลน์ 4 ประเภท In this episode of our MarTech podcast with Marketing Oops!, our team from GroupM Marketing & Development, Neil Mavichak and Pan Jroongtanapibarn will walk you through the 4 types of online shoppers; their insights, and what would be the best way to drive them into products or services. 4 TYPES OF ONLINE SHOPPERS […]

Read More
GroupM

PODCAST – MarTech by Marketing Oops! x GroupM

กรุ๊ปเอ็ม จับมือ Marketing Oops! เปิดประสบการณ์ใหม่ กับความรู้ด้านการตลาดผ่าน Podcast ช่อง MarTech: Consumer Insights โดย คุณณัฐวีร์ ณีว มาวิจักขณ์ และ คุณแพน จรุงธนาภิบาล 2 นักวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร ผู้มีความเชี่ยวชาญในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค รวมทั้งเป็นผู้บริหารแผนกพัฒนาและการตลาดของ กรุ๊ปเอ็ม (ประเทศไทย) โดยทั้งคู่จะคุยกันถึงโลกและผลของการศึกษาและวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคไทยหรือที่เราคุ้นชินกันกับคำว่า คอนซูมเมอร์อินไซต์ (Consumer Insights) หรือ อินไซต์ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับแบรนด์ นักการตลาด และนักวางแผนกลยุทธ์ยุคใหม่ผ่านสไตล์การเล่าเรื่องแบบเป็นกันเอง คลิก : ตอนที่ 1 – เปิดนิยาม “Consumer Insights” และสำคัญกับนักการตลาด – นักโฆษณาอย่างไร? คลิก : ตอนที่ 2 – เทคนิคการหา “Consumer Insights” และการแบ่งเซ็กเมนต์ตาม “Stage of Life” คลิก : ตอนที่ 3 – “วัยเกษียณ” แล้วยังไงต่อ ? เมื่ออายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข คลิก : ตอนที่ 4 – ทำความเข้าใจ Insights ของผู้หญิงเก่ง คลิก : ตอนที่ 5 – “Cashless Society” ในวันที่เงินสดหายไป! คลิก : ตอนที่ 6 –  ทำความเข้าใจ Insights […]

Read More
X